Skabspassive investeringsforeninger

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
14. okt 2014

For et par uger siden ”afslørede” finanstilsynet, at varedeklarationen på op til 1/3 af de danske investeringsforeninger ikke stemmer overens med den reelle vare. Det var ikke en opløftende information. Det handler ikke om risikoen for at få et afkast, som er under referencen, men at omkostningerne med sikkerhed er for høje. Aktiv vs passiv forvaltning deler fortsat investeringsvandene. Hvis du snyder med badevægten, snyder du dig selv. Hvis du er letsindig med varedeklarationen, rammer du kunderne.

Investeringsforeninger bør stramme op

En analyse kortlagde for et par uger siden, at ca. 1/3 af de danske undersøgte investeringsforeninger ikke i tilstrækkelig omfang har været omhyggelige med deres varedeklaration. Det drejer sig om hvorvidt investeringsforeningerne markedsfører sig som aktive forvaltere, hvor det aktive element (active share) ikke er helt så aktivt, som de lægger op til. Det springende punkt i den ligning er ikke afkast, men derimod om det aktive nu også er tilstrækkelig aktivt?

Ben & Jerrys mere end blot "is"

En varedeklaration bør være korrekt og retvisende. Man skal som investor kunne stole på og have tillid til den finansielle mærkningsordning. Man kan jo heller ikke med rimelighed sige at en efterspørgsel efter Ben & Jerrys kan imødekommes med trefarvet is. Nok er det is begge dele. Køberen af B&J is har dog sikkert andet og mere i tankerne end blot genusvaren ”is” ved bestilling.

Aktivt merafkast er sværere end det lyder

Meget få mestrer kunsten, men mange drømmer om at gøre det. Varigt at kunne afkastovergå et referenceafkast. Det skyldes ikke alene at det i sig selv er vanskeligt, men at vi uanset hvor dygtige og påpasselige vi er i investeringsplanlægningen, har lidt følelser med i spil. Følelser og investering er et umage par. Indeksinvestering er eller burde være nøjagtig det: Hverken mere eller mindre. Ingen følelser eller specielle fornemmelser. Kun det afkast som replicerer det underliggende indeks eller en anden reference. Hvis det drejer sig om netop et aktieindeks handler det om at spille sikkert og investere i tiltro til, at aktierne fortsat vil være i stand til at give et årligt realt afkast på 3 % eller så og et langsigtet nominelt afkast på 5-7 %.

Business as usual

Det lyder svært, men er det egentlig ikke. Retningslinierne for hvilken ”aftale” man skal vælge, aktiv/passiv er ganske enkel. I hvert fald ex post. Ex ante er det lidt anderledes og det er jo med investering som med Søren Kierkegaards ord: Investeringslivet skal leves forlæns men læres baglæns. Hvis det aktive afkast = det passive plus meromkostninger + risikotillæg skal investorerne vælge det aktive. Ellers ikke. Investorerne rækker ud efter stjernerne. I det gennemsnitlige, men ikke marginale tilfælde, bliver den investeringsmæssige hengivenhed ikke afkastgengældt. Men ingen regler uden undtagelser.

Varedeklaration skal stemme

Investeringsforeningerne bør stramme op. Det er ganske enkelt ikke godt nok at op til 1/3 af foreningerne foregiver, at de gør noget ekstra uden reelt dog at gøre det. Det er ikke kun falsk varebetegnelse, men noget der minder om bondefangeri. Stram op og fortæl sandheden. 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk