USD styrkelse har flere muskler

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
30. sep 2014

De seneste uger har vi set en ”ret markant” svækkelse af EUR overfor USD, og måske er vi på vej til noget, som kan bane vejen for en bedring i Europa. Det kan synes ”langt væk” for de fleste, men ikke desto mindre kunne en bedring i den europæiske økonomi tænkes at være lidt tættere på end man går og forestiller sig. Det handler ”blot” om en valutarisk tilbagevenden til ”udgangspunktet”. Dengang EURen blev født og vekselkursen mellem USD og EUR ikke kun var under 1 men sågar i det første EUR leveår kortvarigt helt nede omkring 0,82. I dansk regning svarer sidstnævnte til en USD over 9,00. En tilbagevenden til det niveau vil gøre en verden til forskel.

EUR fødsel

Tilbage i 1999 blev EUR født under stor bevågenhed. Europa var fast besluttet på at skabe et økonomisk lokomotiv og alternativ til USA og en af ideerne bag ved EURen var at væksten i Europa skulle kunne matche USAs. Her 15 år senere ved vi det har været mere end blot en stor udfordring.

1 USD = 0,82 EUR = 9,05 DKK

Forventningerne var store for 15 år siden. Verden var midt i et .com hysteri i slutningen af 1990erne og om ikke alt så kunne det meste dog lade sig gøre på de finansielle markeder. Optimismen for EUR var så stor at den efter i 1999 at have startet sin værdidebut med en værdi på 1,17 faldt til 0,8225 i oktober 2000. I dansk regning svarer det til at en USD koster 9,05! Som den anden yderpol kan nævnes, at USD nåede sin bundnotering i september 2008, da Lehman Brothers kollapsede og en EUR kostede 1,60, svarende til 4,65 i dansk regning.

Mere USD stigning på vej

Mens den amerikanske økonomi er på vej mod bedre tider, befinder den europæiske sig fortsat i noget der minder om ”limbo”. På trods af de rekordlave renter og flere tiltag og økonomiske krumspring der bliver gjort, synes bedre væksttider fortsat at have lidt lange udsigter. Den seneste måned, er den amerikanske dollar dog begyndt at vise styrketegn med en stigning på 3,5 %.

Den drivende kraft bag styrkelsen er ikke kun forskellen i vækstmomentum, men især forskel i renteforventningerne og ikke mindst, at mens den amerikanske centralbank, FED er i overvejelser om at hæve renterne i 2015, er ECB måske blot ved overvejelser om at ”trykke” flere EUR sedler i form af obligationsstøtteopkøb.

USD stigning kæmpe lettelse og saltvandsindsprøjtning

En markant USD stigning, vil ikke kun være gode nyheder for de europæiske eksportorienterede virksomheder. Det vil samtidig tage noget af den deflationsrisiko af EUR, som aktuelt præger økonomien, og som påvirker forventningerne hos virksomhederne og forbrugerne. En tilbagevenden til tidligere tiders USD storform, vil være en markant økonomisk saltvandsindsprøjtning, som ikke kun kan mærkes, men vil give genklang.

Store valutabevægelser ikke kun tankespin

Hvis udviklingen således gentager sig og USD får en gevaldig renæssance, vil det kunne gøre en stor forskel. At de store bevægelsers tid på valutamarkederne ikke er utopi, kan man få et vidnesbyrd om ved at betragte udviklingen i den japanske Yen, som fra august 2012 og 12 måneder frem blev svækket med mere end 35 % overfor EUR og dermed også danske kroner.

Stigende USA turistbudget en af få ulemper

Hvis blot europæerne kunne få valutamarkederne til at vende tilbage til tidligere tider, ville en hel del kunne se anderledes ud. Det ville blive dyrere at være dansk turist i USA, og de amerikanske eksportvirksomheder ville få det vanskeligere i Europa. Fordelene globalt set er dog langt større end ulemperne.

Globale investorer er USD eksponeret

For aktieinvestorerne giver en stigende USD ”passiv” medvind. En global og ”balanceret” dansk eller europæisk investor vil naturligt have en meget stor del af sine aktiver anbragt enten i USD aktiver eller valutaer som følger USD. Derfor giver en stigende USD i sig selv afkastmedvind til europæerne. I tillæg til de stigende aktiekurser, som i 4 ud af de seneste 5 år har belønnet risikovillige investorer, kan investorerne glæde sig over at den stigende USD. Investorerne får med andre ord både i pose og og i sæk. Nogen vil hævde at USD allerede er steget meget. Hvis historien gentager sig, er vi kun kommet lidt under halvvejs mod slutmålet.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk