Skotland stemmer: Når et ”ja” kan betyde et ”nej”

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
18. sep 2014

Når skotterne torsdag den 18. september afgør om de fortsat vil høre med til det forenede britiske kongedømme, er der mere end blot skotsk uafhængighed på spil. Det mest sandsynlige udfald er trods alt et ”nej” til løsrivelse. Hvis det alligevel bliver et ”ja”, vil det kunne inspirere andre med uafhængighedsdrømme, såsom eksempelvis Catalonien. Det vil kunne skabe usikkerhed og markedsbevægelser, men vil næppe have potentialet til langvarig uro. Investorerne er mere bange for Rusland/Ukraine end Skotland.

3-5 % valuta”ja” ikke urealistisk

Der er mange følelser og også meget økonomisk på spil, når skotterne torsdag afgør deres fremtidige tilhørsforhold. Hvis det bliver et ”nej” vil det mere eller mindre være business as usual. Skulle det blive et ”ja”, vil det udløse britiske dønninger, som i høj grad har potentialet til at blive store lokal/regionale, men også kortvarige:

  • Det britiske pund vil falde – 3-5 % er ikke urealistisk som en ”rygmarvsreaktion”
  • De engelske aktier og ikke mindst bankerne bliver presset – især dem som har skotske aner – 3-5 % kan nemt vise sig at være i underkanten på en dag, hvor der i tilfælde af et skotsk ”ja” til selvstændighed vil være mange flere spørgsmål end svar.
  • BP (olieselskabet) kan også tænkes at komme i kursbevægelse efter at de varmeste tilhængere af skotsk uafhængighed har talt om delvis nationalisering, som i det mindste skaber usikkerhed.

Skotsk selvstændighed vil give andre inspiration

Et skotsk ja til uafhængighed vil i sig selv skabe dønninger. Samtidig vil det kunne give inspiration til andre i Europa med friheds- og selvstændighedstanker. Mest oplagt er at det vil sende et signal til Catalonien, som længe har tænkt i løsrivelsesbaner, om at om ikke alt så noget er muligt.

Skotsk uafhængighed vil komme til Europa på et ubelejligt tidspunkt

I sig selv vil Skotland være kilde til lokal/regional uro. I kombination med risikoen for en catalonsk ditto og den uafklarede fejde mellem Rusland/Ukraine, kan det samlet set få investorerne til at blive nervøse. I tillæg er der kalendereffekten, som i givet fald vil minde investorerne om at netop den første efterårsmåned i gennemsnit, er den ringeste aktiemåned på året.

Investorerne frygter Rusland/Ukraine mere end Skotland

Highland og Lowland er blandt andet berømmede for sin diversitet i whisky produktion. Torsdag er det en del af det større Skotland, hvis tilknytningsmæssige sammenhørighed med det øvrige kongerige vil blive afgjort. Et ”nej” vil give genlyd ikke kun i England, men i hele Europa og vil kunne give store kortsigtede finansielle markedsdønninger.Alligevel er det mest sandsynlige, at en eventuel krise vil være af kortere varighed og mest lokalt forankret. I den henseende er en eskalering i Rusland/Ukraine for investorerne en større potentiel trussel end den skotske afstemning. Trods alt.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk