Danmark mangler nye store virksomheder

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
15. sep 2014

Ud af 19.000 nystartede virksomheder herhjemme, er det efter fem år kun 95 i en årgang, som udvikler sig til at blive vækst-virksomheder, her med afsæt i 2004. Og hver af disse virksomheder har i gennemsnit skabt 14 job.

Jeg glæder mig, hver gang det lykkes for nogen at skabe en virksomhed. Men som det ser ud lige nu, er det kun ganske få af de 19.000 – hvis nogen overhovedet – som bliver rigtig store. Og det er for lidt.

Vi står faktisk allerede nu i en situation, hvor vi desperat mangler de nye store virksomheder, som kan være med til at bidrage med det antal arbejdspladser, der skal til, for at vi kan opretholde vores velfærd.

For at få sat gang i den proces, som jeg betragter som helt nødvendig for at skabe nye store virksomheder, er vi her i Region Syddanmark gået i gang med at udvikle en national højvækstmodel.

Kort fortalt går modellen ud på at trække de bedste vækstiværksætter-talenter fra hele verden til Danmark. Når vi går globalt, er det fordi skabelse af arbejdspladser er en global udfordring.

Og hvordan gør vi så Danmark attraktiv for den globale elite inden for iværksætteri, lyder 1 mio. dollars spørgsmålet?
Det gør vi ved dels at skabe strukturerede forløb, hvor man hurtigt kan teste og udvikle sin idé til en stor forretning. Dels ved at skabe adgang til specialiseret kapital fra relevante venture kapital-miljøer. Og så kan vi lokke de globale iværksætter-talenter med højt specialiserede rådgivnings- og testmiljøer samt attraktive fysiske rammer.
I vores højvækstmodel skal talenterne igennem en fokuseret udskillelsesproces inden for et specialiseret erhvervsområde over en periode på tre år, og resultatet af den proces skal være, at der årligt skabes en til to nye store virksomheder, som hver har potentiale til 100 mio. dollars omsætning.

Disse virksomheder skal så sælges eller børsnoteres og vil være med til at gøre Danmark interessant for internationale aktører som investeringsobjekt.

Når vi i Region Syddanmark ønsker at bidrage til at løfte opgaven med at skabe nye store virksomheder og nye arbejdspladser nationalt, er det fordi, det ligger som en naturlig forlængelse af de erfaringer, vi allerede har - bl.a. fra den fokuserede erhvervsudviklingsstrategi inden for sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi samt offshore. Her har vi nemlig en strategi, som virker og skaber job.

En effektmåling for perioden 2010-2012 viser, at der inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation er blevet skabt knap 800 nye private fuldtidsarbejdspladser og en meromsætning på ca. 3,7 mia. kr.

Vi kan også byde ind med erfaringer fra en elite-præget og meget vækstorienteret tilgang, som ud over den globale iværksætterkonkurrence Next Step Challenge også tæller fx vækstiværksætterprogrammet Accelerace Welfare og den regionale kapitalfond; Welfare Tech Invest, som har udviklet sig til at være den mest attraktive fond i Europa inden for velfærdsteknologi. Og med erfaringer inden for offentlig-privat samarbejde, som er en grundsten for Syddansk Vækstforums Erhvervsfremmetiltag.

Vi har også hentet inspiration i, hvad der er best practice i USA og Israel, som begge har fokus på at skabe nye store virksomheder.

Lige nu er vi i dialog med en række andre nøgleaktører; herunder private virksomheder, erhvervsfremmeaktører og forskningsinstitutioner, om modellen.

Det er min overbevisning, at vi ved at være globale i vores tiltrækning af talenter og fokuserede i vores valg af forretningsområder kan være med til at udvikle en national højvækstmodel, som er helt nødvendigt for at få skabt nye store virksomheder i Danmark.

Egentlig svarer det til, at vi laver et ”globalt Team Danmark”, så vi kan vinde guld i at skabe nye store virksomheder. Dét mesterskab, vil vi gerne være en del af i Region Syddanmark.

 

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk