Varig fred i Ukraine gør russiske aktier interessante

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
04. sep 2014

Onsdag kom meddelelsen om at der i Ukraine var indgået mere end blot en forbigående våbenhvile, men tilmed en mere permanent en af slagsen. De russiske aktier gik op og det samme gjorde rublen. I skrivende stund ved ingen om freden holder og hvad der følger når freden skal konkretiseres på papir. Derimod er det fortsat et faktum, at hvis/når freden kommer, er det russiske aktiemarked verdens billigste.

Fred i Ukraine?

Onsdagens meddelelse om at der var indgået en permanent og ikke kun midlertidig våbenhvile i Ukraine, blev godt modtaget hos Investorerne. Ikke kun i Rusland, hvor aktierne steg med ca. 3,5 % i gennemsnit, men også bredt over hele Europa, blev nyheden godt modtaget. Midt i en tid hvor den europæiske økonomi har haft svært ved at komme op i gear, har uroen i Ukraine været kimen til at gøre den økonomiske fremtid mere usikker på et yderst uheldigt tidspunkt. Spørgsmålet er nu om der bliver tale om en varig fred, og hvordan aftalen eventuelt bliver formaliseret, når den skal på tryg? For investorerne ser jeg primært tre scenarier:

Scenarie 1: Freden kommer ikke nu

Selv om ”godt begyndt er halvt fuldendt” som et gammelt mundheld tilsiger, er det fortsat et åbent spørgsmål, hvordan en varig løsning i Ukraine kommer til at se ud. Vejen til fred er belagt med forhindringer og der skal slibes ikke kun kanter, men mange hjørner. I dette scenarie, vil det endnu vare en rum tid før der kommer en varig og blivende løsning; udsving i aktiekurserne, herunder ikke mindst i de russiske af slagsen, vil være ”handelsmuligheder” med niveauer som bølger frem og tilbage og hvor udviklingen i høj grad er nyhedsstyret.

Scenarie 2: Freden kommer nu

Hvis det vi så konturerne til onsdag bliver positivt fulgt af handling de kommende dage og uger, og der kommer en varig fredsløsning, er der udsigt til en pæn stigning i de russiske aktier. Det russiske aktiemarked er som sagt det billigste i verden. Årsagerne hertil er flere:

  • Det russiske marked er et ”råstofmarked” (energi og materialer vægter tungt) som prisfastsættes generelt lavt.
  • Den russiske økonomi har haft faldende vækstrater de seneste år og for 2014/2015 er der en reel risiko for en eller flere recessionsperioder. Langt væk fra tidligere tiders vækstmæssige ”normalform” på 3,5-5,0 %.
  • Investorerne er bange for at Rusland/Putin ikke er tilstrækkelig fokuseret på ”Corporate Governance”. De store børsnoterede selskaber har i hovedsagen et statslig medejerskab, og frygten er at Rusland har svært ved at se forskel på hvad der tjener Rusland/aktionærernes interesser. Helt på linie med hvad der gør sig gældende i Brasilien, hvor staten har betydelige habilitetsproblemer.

Selv om den russiske økonomi aktuelt og de kommende kvartaler vil bevæge sig i slæbegear, vil en varig fredsløsning medføre en betydelig kapitalmæssig tilbagevenden til netop Rusland. Det vil muliggøre betydelig lavere renter og påvirke væksten positivt. Det er det billede som investorerne vil spejde efter og forberede sig på og derfor vil scenarie 2 have potentialet til at være særdeles aktiepositivt de kommende 12 måneder. I givet fald.

Scenarie 3: Freden kommer slet ikke

Hvis der ikke kommer eller er udsigt til en fredsløsning indenfor en overskuelig tid, vil de russiske aktier forblive i en form for ”limbo”. Aktierne er meget lavt vurderet, men de vil forblive netop det på grund af den uafklarede og spændte situation. Hvis du som investor ikke regner med at der kommer en løsning, eller at det som ligger på ”tegnebrættet” ikke kan føres ud i livet, bør du være meget varsom med de russiske aktier i din portefølje.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk