Rusland/Ukraine næppe aktiernes Waterloo

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
04. sep 2014

September og aktiemarkederne kan være en investeringsfarlig cocktail

September måned har for vane at skuffe investorerne. I gennemsnit er september årets ringeste afkastmåned med et negativt afkast. Selv om 11/9 2001 og kollapset i Lehman Brothers i netop september måned 2008, har været med til at trække gevaldigt ned i gennemsnittet, havner det langsigtede afkast i den første efterårsmåned alligevel i negativt terræn. Er det tilfældigt og skal investorerne tage sig i agt for en gentagelse i år?

September med det negative afkastry

September er ikke kun den første efterårsmåned og markerer overgangen fra den solrige sommer. Den har også for vane at give aktieinvestorerne et ”afkastskrub”. I gennemsnit har investorerne langsigtet kunne se frem til et negativt afkast på lidt over 0,5 %. Amerikanske data med lidt mere end 60 år på bagen viser dette. Det gennemsnitlige tab skyldes ikke at antallet af år med negative afkast er massivt i overtal, men mere at de år, hvor aktiemarkederne reagerer negativt er ganske ”afkastharske”.

11/9 og Lehman Brothers

Det er ved at være 13 år siden at ”tårnene” i New York styrtede sammen. Det skete netop i september måned. September 2001 bragte et negativt afkast på mere end 8 % for de amerikanske aktier. 7 år senere var en anden skelsættende begivenhed 4 dage længere inde i måneden med til at cementere september måned som en afkastmæssig ulykkesfugl, da Lehman Brothers kollapsede mandag den 15/9 og sendte chokbølger gennem ikke kun de finansielle markederne, men rystede hele verden. Andre dårlige og bemærkelsesværdige år har været 2002 og 2011, som investorerne også med skræk og advarsel kan se tilbage på. I begge tilfælde fik investorerne kurslussinger på mere end 7 % i begge tilfælde.

Er udviklingen tilfældig?

Det kan være svært at pege på en enkeltstående faktor som kan forklare, at ulykkerne historisk har en tendens til at vælte ned over investorerne i september. Ingen kan forudsige større begivenheder a la de ovenfor omtalte. Samtidig taler historikken også for at september målt på ”antal stigende vs antal faldende” år kun marginalt er i de negatives favør. Større ”begivenheder” trækker altså gennemsnittet gevaldigt ned. Der er dog også eksklusive ”enkeltstående hændelser” flere afkastmæssige ”øv” end juhu oplevelser historisk set.

Opturstræthed i september, 2014?

Renset for ”større begivenheder” er den mest sandsynlige årsag til at september måned i givet fald kan byde på negative afkast, at investorerne kan blive ”opturstrætte. Aktierne er fortsat i en opadgående bevægelse stærkt sekunderet af fortsat lave renter, meget stimulative centralbanker, virksomheder i økonomisk storform og i det hele taget mangel på alternativer til aktierne.

Nye indeksrekorder ultimo året – Rusland/Ukraine ikke aktiernes Waterloo

Risikoen for at Rusland/Ukraine bliver aktiemarkedernes Waterloo, med det som vi ved i dag, er midt i alle fortrædelighederne trods alt ikke særlig stor.Selv om markederne har for vane at være urolige i september, er det mest sandsynlige, at året ender med nye indeksrekorder. Det skyldes ikke kun at oktober-december er det afkastmæssigt bedste sammenhængende kvartal historisk set, men også at det er vanskeligt at få øje på hvad der skal gøre, at 2014 bliver meget anderledes end sædvane. Investorerne burde således ikke for alvor have grund til at at frygte september måned, 2014 set i et helårsperspektiv.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk