Polariserede danske regnskaber, som vil blive husket længe

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
25. aug 2014

Den danske regnskabssæson lakker mod enden. Samtlige OMX C-20 selskaber har vist deres økonomiform, og generelt må man fortsat sige at selskaberne er i noget der ligner topform. Når vi denne gang har fået flere kursbevægelser og en række af de normale ”topformere” har fået investeringskærligheden at føle i form af kursfald, er der flere årsager hertil. Indtjeningsrekorder venter, men kursfest slut.

Polarisering

Noget af det som investorerne tager med sig fra denne regnskabssæson har været de store forskelle i kursudviklingen mellem de enkelte store selskaber. Den gennemsnitlige uvægtede kursreaktion på regnskabsdagen har nok været moderate minus 1 %, som kunne indikere at der har været tale om let skuffende regnskaber, men trods alt ro på økonomibagsmækken. Hvis man dykker ned i tallene gemmer der sig bag gennemsnittet et udsving mellem topscoren (Pandora) og agterlanternen (TDC) på plus/minus 8%. Altså et kursudsving på 16 % mellem top og bund

Minusser i overtal

Nogen husker måske Danske Bank eller A.P. Møller Mærsk’ opjustering. Eller det bedre end ventede regnskab fra Vestas, som trods alt ikke var så meget ”bedre end ventet” (Vestas steget med op til 15 % op til regnskabet). I det generelle tilfælde var skuffelserne dog i moderat ovetal.

Træfsikre ikke længere helt så pålidelige

I forhold til de seneste kvartals- og halvårsregnskaber var der især én ting som vækker opsigt. Normen har været at træfsikre selskaber som Coloplast, Novozymes, Novo og GN Store Nord bliver investeringsklappet af investorerne. Denne gang var der dog mere tale en form for en kursmæssig kindhest.

”En lille smule bedre, men bedre”, tak

Fællesnævnerne for de mere defensive selskaber har været at de har været leveringsdygtige i gode regnskaber tillagt den upside, som de løbende har kunne levere. ”En lille smule bedre, men bedre” frit efter et reklameslogan for en læskedrik.

Upsiden udeblev

Denne upside manglede denne gang for de normalt meget træfsikre selskaber. Når upside mangler, begynder investorerne naturligt nok at stille spørgsmålstegn ved om prisfastsættelsen ikke kunne være løbet ”godt og vel foran de økonomiske realiteter”. I en række tilfælde er de største danske selskaber nemlig prissat til noget nær ”perfektion”.

Udenlandske investorer hurtige på aftrækkeren

Det har først og fremmest været de udenlandske investorer, som har været lidt skeptiske. Udenlandske investorer har en lidt kortere ”investeringssnor” og reagerer fra tid til anden mere i relation til ”næste kursbevægelse” end til det langsigtede potentiale.

Samtidig er der nogen som er begyndt at stille spørgsmål ved om det merafkast, som har kendetegnet de danske aktier de seneste år, men især i 2014 med et 2 x benchmark afkast, kan retfærdiggøres og er holdbart.

Nye indtjeningsrekorder, men kursfest slut

Samlet tegner der sig et billede af, at det fortsat er mest realistisk at 2014 bliver endnu et indtjeningsmæssigt rekordår for de største danske selskaber. Samtidig er det dog også mest sandsynligt at den store optur er slut, hvor aktietidevandet har hævet mange eller næsten alle både.

Slut med at få både i pose og i sæk

Investeringsdagligdagen vil være præget af flere udsving, større forskelle mellem afkastet i de enkelte selskaber og en kursfremgang som læner sig op af indtjeningsfremgangen uden nogen nøgletalsekspansion. Det er med andre ord i det generelle tilfælde slut med at få både i pose og i sæk.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk