FED Tale = kursstigninger: Kan Yellen gøre som Bernanke?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
21. aug 2014

I disse dage samles verdens pengepolitisk mægtigste mænd i Wyoming til topmøde. Det har om ikke været god latin så dog en gennemsnitlig foreteelse, at Bernanke har været god ved aktiekurserne, når han skulle tale i Jackson Hole. Efter en ”vag” start, hvor aktierne på dagen for hans tale endte i et minimalt minus på 0,1 % i 2006, har normen været en gennemsnitlig stigning på 1,3%., når Bernanke har holdt tale på det årlige møde i Wyoming. I år er det Janet Yellen som overtager depechen. Kan hun gentage bedriften, når hendes tale vil fokusere på den amerikanske økonomis achilleshæl; arbejdsmarkedet?

Bernanke/Jackson Hole = kursstigning

I gennemsnit blev aktieejerne 1,3 % rigere på den dag hvor Bernanke i sin lederrolle af FED siden 2006 har været den væsentligste taler. Mest steg aktierne i 2009 med en stigning på 1,9 % efter talen. I 2010, 2010 og 2012 var der fokus på de kvantitative lempelser (opkøbsprogrammet af statsobligationer) QE1-3. 2010 var mest aktiesuccesfuld med en efterfølgende stigning på 1,7 % i S&P 500. Det ringeste år var i 2006, hvor aktierne faldt moderat på selve dagen, hvor Bernanke holdt tale. Måske spillede det dengang ind at der var begyndt at være lidt fokus på ”subprime”. I 2013 deltog Bernanke ikke i mødet.

Hvad siger Yellen?

Det mest naturlige er at forvente, at Yellen fortsætter i Bernankes fodspor. Det har hun gjort i andre henseender, så mon ikke markedsreaktionen også i år kunne tænkes at være positiv, kunne man antage? Og dog. Renterne er faldet meget og investorerne er afhængige af, at renterne enten forbliver lave og stimulative eller at alle kan se, at renterne stiger på grund af sikkerhed for bedre tider.

Yellen skuffer næppe. Hun vil påpege, at selv om arbejdsløshedsprocenten er faldet, er USA fortsat langt fra fuld beskæftigelse. Samtidig har væksten i beskæftigelsen både være drevet af lav-løn jobs og ikke mindst er der mange som nok ønsker et fuldtidsjob, men kun får tilbudt deltidsansættelse.

Hvad "siger" markedet?

Markedet ønsker forventningsstyring om FEDs næste skridt, og det har Bernanke været garanten for. Det samme kan man sige om Yellens start. Hun vil givetvis være forsigtig om sine udtalelser for ikke unødigt at få markedsrenterne til at stige. Alt i alt er det mest sandsynligt med en moderat markedsudvikling på dagen. Med mindre altså der er afgørende og bedre nyt om netop arbejdsmarkedssundhedstilstanden fra FED formanden.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk