Sydbank færdig med at skuffe

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
20. aug 2014

Hvor 1. kvartal var begyndelsen til noget bedre, eller i hvert ikke til det værre, blev fremgangen cementeret i dagens halvårsregnskab fra Sydbank. Fuldt fortjent lagde aktien 8 % oven i sin kursmæssige kampvægt. På samme måde som ”en enlig svale ikke gør en sommer”, er et par gode kvartaler ikke nogen garanti for at fremgangen fortsætter. Godt begyndt er dog helt fuldendt.

Sydbank leverer endelig indtjeningsvaren

Man kan ikke være sikker på at de seneste kvartalers udvikling varer ved. Mulighederne for at tiden med evendelige nedjusteringer, indtjeningsskuffelser og dårlige undskyldninger må være en saga blot i Sydbank, må dog være gode. Dagens kvartals- og halvårsresultat overgik i hvert fald markant forventningerne takket være lavere tab- og hensættelser.

Sektorforhold gør ondt

Den positive indtjeningsoverraskelse kommer ikke som en konsekvens af et markant forøget forretningsomfang (udlån). Ej heller skyldes det et mindre pres på rentemarginalen som følge af lavere markedsrenter og en intensiveret konkurrencesituation i sektoren. Det er dog ingen nyhed og burde være kendte størrelser af alle.

Lavere nedskrivninger – endelig

Der har, som det fremgår af mit tidligere indlæg, været mange forskellige årsager til den historisk dårlige udvikling hos Sydbank. En af de væsentligste har været de for store nedskrivninger, som naturligt har gjort investorerne nervøse for om der var noget strukturelt galt med lånebogen. Dagens udmelding om at Sydbank, efter en gennemgang af sine udlån med tættekam, nedjusterer forventningerne til årets nedskrivninger med op til 250 mio. i forhold til det tidligere udmeldte, er gode nyheder i mere end én forstand.

For det første er tallet i sig selv positivt. For det andet tyder det på at Sydbank, efter en række skuffelser, nu melder ting ud som de er sikre på at kunne levere og givetvis lidt mere. For det tredje vil nedskrivningerne givetvis bevæge sig ned mod det langsigtede gennemsnit for sektoren over de kommende år. Det giver plads til en nogenlunde halvering af selv de nedjusterede tabsforventninger.

Indtjeningsvækst kommer fra færre tab

I en tid hvor forretningsomfanget er vigende og priserne presset, skal en betydelig del af indtjeningen og hele væksten komme fra lavere tab. Derfor er dagens udmelding fra Sydbank så meget desto mere positiv. Sydbank ledelsen bestod testen. Det viste sig at være den ”no brainer investering, som jeg for nogle uger havde lagt op til det kunne blive.

 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk