ECB og pris på havregryn

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
07. aug 2014

ECB rentemøde: Er lavere pris på havregryn ny centralbankbekymring?

I en tid hvor ECBs pengepolitiske hovedfokus og rentebeslutninger er stift rettet mod faren for at komme i nærheden af det prisstigningsmæssige 0-punkt, kommer de seneste måneders markante fald i landbrugsafgrøderne meget ubelejligt for ECB. Hvis priserne forbliver hvor de er i endnu nogle måneder, vil det presse prisstigningstakten yderligere ned.

ECB kæmper mod deflation

I tiden efter finanskrisen, har der bredt sig en ny pengepolitisk virkelighed. Tilpasningen til at blive mere konkurrencedygtig har presset enhedslønomkostningerne markant ned (bl.a. som en kombination af højere produktion og løntilbageholdende eller sågar nedgang). Det er først og fremmest denne nedgang som presser inflationen ned. Seneste inflationstal for EUR zonen var 0,4 %.

God høst presser landbrugspriserne - og ECB

Indtil videre har der ikke været nogen synlig effekt af de faldende priser på hvede, majs, soyabønner, etc. De seneste måneder har været tale om et fald på ca. 25 % og at der også har været et fald, hvis vi ser på udviklingen siden årsstart. De faldende priser skyldes først og fremmest, at USA har opjusteret forventningerne til årets høst og den bedre høst har givet faldende priser.

Prisfald med forsinkelse

Forbrugerne og virksomhederne har endnu ikke kunne mærke de lavere priser. Afgrøderne handles typiske på længerevarende kontrakter og først når de lavere priser har været gældende i en længere periode slår de både direkte igennem i forbrugerleddet og senere også igennem som faldende inputpriser i varer til videreforarbejdning. De faldende priser vil, hvis udviklingen fortsætter, yderligere forstærke det nedadgående pris på den ikke ønskværdige situation, hvor inflationen bevæger sig ned mod 0,0.

Ingen væsentlige ændringer fra ECB i vente – Lave renter består, længe

Dagens ECB møde bringer givetvis ikke de store ændringer. De seneste uger er EUR blevet lettere svækket overfor især USD, og det glæder ECB og de europæiske eksportvirksomheder, men der er fortsat lang vej til at ECB kan erklære krigen mod deflation overstået og vundet. Med udsigten til at råvarepriserne lægger en yderligere dæmper på prisudviklingen, hvis udviklingen holder, har ECB fået endnu en udfordring. For husejerne som har valgt rentetilpasningslån er det derimod en god nyhed at renterne forbliver lave endnu en rum tid.

 

 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk