Overbevisende amerikanske regnskaber

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
05. aug 2014

Mens den danske regnskabssæson for alvor er ved at komme i gang, har langt størsteparten af de amerikanske selskaber i S&P 500 aflagt deres regnskaber. Resultaterne er gode og målt både på evnen til at levere det forventede og udviklingen i omsætningen, som skal være med til at drive indtjeningsudviklingen de kommende kvartaler, tegner udviklingen lovende.

Gode amerikanske regnskaber

Et par overordnede tal fra de amerikanske regnskaber

  • Ca. 80 % af de amerikanske selskaber har aflagt regnskaber
  • 75 % har leveret positive indtjeningsoverraskelser
  • 65 % eller ca. 2/3 har været i stand til at overgå omsætningsforventningerne. Netop den manglende acceleration i omsætningsudviklingen har de seneste kvartaler været en mangelvare. Uden en reacceleration i omsætningsudviklingen, ville selskaberne mangle en indtjeningsmæssig driver. De seneste år har indtjeningsudviklingen i et stort omfang været drevet af, at selskaberne er blevet mere effektive og har tjent flere penge uden at omsætningsudviklingen har været prangende.
  • På årsbasis har der været tale om en vækst i indtjeningen på 7,5 % (i forhold til samme kvartal sidste år). Det er den næsthøjeste årlige indtjeningsvækst indenfor de seneste 3 år.
  • Forud for kvartalsregnskaberne lød forventningerne på en indtjeningsfremgang på 4,9 %.

Også gode danske regnskaber

Den danske regnskabssæson er også på vej ind i en tungere rapporteringsfase. I denne uge kommer TDC, Lundbeck og ikke mindst Novo Nordisk. De danske regnskaber vil ligesom de amerikanske blive gode. Det er dog tvivlsomt om kunststykket fra 1. kvartal kan gentages, hvor mere end 25 % af selskaberne i OMX C-20 indekset allerede leverede en opjustering for helåret på det tidspunkt hvor kun 1/3 af tiden var gået.

Regnskaber næppe korrektionstrigger i sig selv

Der har været tilløb til det mange gange, men indtil videre er den større aktiekorrektion udeblevet. Selv om markederne er på vej hen imod september, som i gennemsnit er årets dårligste aktiemåned, bliver det næppe på grund af de amerikanske halvårsregnskaber, at kimen til en global korrektion bliver lagt. Året slutter mest sandsynligt med let højere aktiekurser. Investorerne skal dog ikke sætte næsen op efter yderligere markante kursstigninger i denne konjunkturcyklus.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk