Aktier trodser flykatastrofe - indtil videre

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
21. jul 2014

Mens den amerikanske regnskabssæson er i fuld gang og den danske ditto er ved at starte, har investorerne fået andre ting at bekymre sig om. Nedskydning af det malaysiske fly MH 17, har øget spændingerne og risikopræmien og flyttet investeringsfokus fra regnskaber til Rusland/Ukraine konflikten. Hvor ulykkelig hændelsen end er, ændrer den næppe ved investorernes opfattelse af aktiernes attraktion. På kort sigt kan usikkerheden råde og på vej mod den gennemsnitlig dårligste aktiemåned på året (september), gør investorerne klogt i at holde lidt aktiekrudt tørt.

Katastrofal flyulykke minder om risikopræmie

Efter sidste uges tragiske ulykke og nedskydningen af MH17, er den kortsigtede risiko for aktieinvestorerne øget. Ulykken og de efterfølgende kursfald har mindet investorerne om, at der er en risiko forbundet med at investere og ikke mindst, at den regionale konflikt mellem Rusland og Ukraine, som startede i begyndelsen af marts og nu er 4 ½ måned gammel, fortsat er uløst. Indtil videre har konflikten med hensyn til de finansielle markeder primært haft regional betydning tilsat den påvirkning, som selskaber med en stor samhandel med Rusland har noteret. Det vil givetvis ikke ændre sig markant.

Isolerer ulykken de pro russiske separatister?

Den alvorlige hændelse og det faktum, at der blandt de mange omkomne er mange forskellige nationaliteter, kan alt andet lige være en af de faktorer, som får udviklingen til at vende og snarere betyder en ende på konflikten end en eskalering. Presset på Rusland for at tage afstand fra de pro russiske separatister, hvis det skulle vise sig at de står bag nedskydningen, er i hvert fald ikke blevet mindre.

Amerikanske regnskaber som forventet hidtil

Regnskabssæsonen er i fuld gang i USA. De første resultater følger nogenlunde det "normale" billede på nuværende tidspunkt: Hidtil har ca. 15 % af selskaberne i S&P 500 indekset rapporteret resultater som for lidt mere end 70 % vedkommende ligger over det forventede. Efter de seneste års kursridt og ikke mindst det faktum, at aktierne er steget noget mere end indtjeningen i det generelle tilfælde, vil gode regnskaber i sig selv næppe være tilstrækkeligt til at udgøre en markant kurstrigger.

Danske selskaber opjusterer næppe som i 1. kvartal

Efter 1. kvartal kom næsten hver 3. OMX C-20 med en opjustering af helårsforventningerne, hvilket var bemærkelsesværdigt af flere årsager. Både med hensyn til antal men også fordi selskaberne kun havde overblik over eller i det mindste kendskab til lidt mere end 1/4 af året.

Selskaberne er fortsat i god økonomiform og selv om opjusteringerne ikke kommer som en mini-tsunami, vil de gode regnskaber alligevel være den forventede norm, med de behørige mislyde som enkelte selskaber eventuelt vil rapportere. For de største selskaber vil noget af det som kan skabe ”kvartalsravage” være valutakursudsving. Da hverken USD, GBP eller JPY har haft udsving, som kan forårsage disse udsving, er der forventninger om ”mere af det samme”, som vi har set de seneste år og kvartaler: Selskaberne planlægger ikke efter en bedre global vækst, men fokuserer fortsat på de indre liner og tager vækstmæssig medvind som et ekstra plus.

Nye globale indeksrekorder forude, men pas på september

Investorerne bør i det generelle tilfælde ikke planlægge efter finansiel astrologi. Alligevel er det værd at tænke over, at september har en langsigtet tendens til at være afkastsvag og kan være præget af kursuro. For investorerne forbliver investeringsbilledet dog det samme og intakt. Renterne er lave og de forbliver lave. Det bliver ved med at flytte investeringspenge fra obligationer til aktier og nye aktietoppe globalt set bør kunne skimtes forude. Uroen i Ukraine forbliver uløst, men samtidig sandsynligvis regional og derfor vil den snarere kradse i investeringsoverfladen end for alvor udløse større kursudfald.

 
Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk