Halvårsstatus

authorimage
BLOGS
Af: Helge J. Pedersen
04. jul 2014

...er et fint gammelt udtryk, som stort set kan bruges på alt mellem himmel og jord, bare det sker omkring 1. juli. Og hvis vi betragter dansk økonomi, er der vel kun at sige, at første halvår 2014 så absolut har været godkendt. Væksten er kommet tilbage drevet af stigende privatforbrug og investeringsaktivitet, ligesom eksporten klarer sig fornuftigt. Samtidig er arbejdsløsheden faldet, og alene i 1. kvartal kom næsten 8.000 personer i job.

Det er godt nyt, og det går faktisk så godt, at den samlede produktion nu er tilbage på niveauet fra før krisen brød ud, altså når der lige ses bort fra råstofindvindingen, som befinder sig i en dramatisk nedtur. Og selvom denne måde at anskue tingene på reelt tegner et skønmaleri af dansk økonomi, giver det faktisk mening, fordi der ikke er mange arbejdspladser tilknyttet råstofindvindingen, og fordi jobskabelsen i forhold til produktionen – produktivitetsudviklingen - for tiden er en af de vigtigste parametre, som dansk økonomi kan måles på.

Eftersom de fleste danske arbejdspladser findes i servicesektoren, som set under en bred kam er karakteriseret ved en ret lav produktivitet, giver det håb for fremtiden, at vi i løbet af første halvår fik sat fokus på behovet for at styrke konkurrenceevnen.

Produktivitetskommission barslede med sin endelige analyserapport i slutningen af marts, og anbefalede politikerne at sætte ind på en række områder, hvor det er muligt at høste de store produktivitetsgevinster. Og det er særdeles glædeligt, at regeringen i vækstpakken’Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst’har haft øjnene rettet mod anbefalingerne, og tydeligvis også lyttet til erhvervenes ønsker og behov.

Konkurrenceevne i fremgang

Mens titlen på vækstpakken i sig selv er en floskel, er dens initiativer og budskaber ikke desto mindre vigtige. Især er der grund til at hæfte sig ved, at regeringen fokuserer på behovet for at opretholde produktionsvirksomhederne i Danmark. Det er vigtigt, fordi de er en forudsætning for, at Danmark kan opretholde positionen som et af verdens rigeste lande. I en lille åben økonomi går velstand og velfærd simpelthen hånd i hånd med at have en konkurrencedygtig fremstillingssektor, som kan producere og sælge de varer på eksportmarkederne, der giver råd til at importere alt det, som vi ikke selv er i stand til at producere, men er helt afhængig af i dagligdagen.

I den sammenhæng er det opmuntrende, at den internationalt anerkendte schweiziske handelsskole, IMD, i en netop offentliggjort opgørelse placerer Danmark på en 9.plads blandt verdens mest konkurrencedygtige lande. Og det bedste er, at det er tre pladser højere end sidste år. Det er længe siden, at jeg sidst har set en opgørelse, hvor Danmark rykker frem på listen og ikke tilbage. Det understreger, at den krisebevidsthed, som der har hersket herhjemme over de seneste år nu er ved at bære frugt, og at der derfor er grund til at udvise en vis optimisme for resten af året. Årsstatus vil vise, om jeg får ret. God sommer.

Profil
Helge J. Pedersen authorimage Uddannet cand.polit. Startede karrieren i Privatbanken, der siden blev til Unibank og nu Nordea. Har undervist i nationaløkonomi på Københavns Universitet og CBS, og har skrevet lærebogen "Nationaløkonomi på dansk."
Tidligere bloggere på borsen.dk