Der er arbejdspladser i guldrandede klynger

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
04. jul 2014

Det var måske ikke en af de historier, som ryddede forsiderne på landets erhvervsaviser, da Region Syddanmarks energiklyngeorganisation, Lean Energy Cluster, den 9. maj fusionerede med Copenhagen Cleantech Cluster og dannede CLEAN.

Men det er faktisk en historie om en bevidst satsning, som er med til at give det, vi sukker efter – arbejdspladser.

Lean Energy Cluster blev etableret i Sønderborg med støtte fra Region Syddanmark for fem år siden. Klyngen har lige siden arbejdet benhårdt på at skabe resultater, og det hårde arbejde blev sidste år belønnet med en udnævnelse til nationalt videns- og innovationsnetværk, der støttes af den danske stat. Den statslige anerkendelse styrker klynge-virksomhedernes innovationskraft, som er til gavn for væksten og utvivlsomt vil skabe flere arbejdspladser i regionen.

I dag har klyngeorganisationen vokset sig til at være en spiller på den internationale bane. Med fusionen fulgte nemlig en EU-guldcertificering. Guldet gives kun til de klyngeorganisationer, som gør det allerbedst inden for deres felt i Europa – og dem har vi i Region Syddanmark flere af.

Også Welfare Tech, vores klyngeorganisation inden for sundheds og velfærdsteknologi, har – i øvrigt som den første klyngeorganisation inden for sundhed og velfærdsteknologi i hele Europa – fået guld. Og for to år siden var det klyngeorganisationen offshoreenergy.dk, der gjorde sig fortjent til samme hæder. Begge klyngeorganisationer er født i Region Syddanmark i henholdsvis Odense og Esbjerg. Og begge er også udpeget som nationale videns- og innovationsnetværk med tilhørende støtte fra staten.

Både den nationale og internationale anerkendelse vidner om, at vi i Region Syddanmark traf den helt rigtige beslutning, da vi i sin tid valgte at fokusere på at skabe stærke klynger i tæt samarbejde med det private erhvervsliv.

Tag fx energiområdet. En ny analyse fra blandt andet DI viser, at Danmarks eksport af energiteknologi steg 11 procent til 67,6 mia. kroner i 2013, mens eksporten af grøn energiteknologi steg med godt 17 procent. Til sammenligning var væksten i den samlede vareeksport på 2 pct. Der er altså en kraftigt stigende efterspørgsel på integrerede danske løsninger, der imødegår udfordringer på klima-, energi- og miljøområdet.

Selvfølgelig må og skal vi udnytte denne efterspørgsel på cleantech, der har potentiale til at skabe tusindvis af arbejdspladser på landsplan. Det er simpelthen en chance, vi ikke må forpasse. Samme potentiale har vi inden for sundhed og velfærdsteknologi samt offshore, som er to af vore andre satsområder.

Med den stadigt stigende globale konkurrence er det er vigtigt, at både danske produktions- og vidensvirksomheder klarer sig godt fremover. Kun sådan skaber vi øget vækst og beskæftigelse.

Det kræver bl.a., at virksomhederne er i stand til at omstille sig og være på forkant med kundernes og samfundets behov. Og her er netop klyngeorganisationerne et rigtig godt redskab.

 

I må have en god sommer. Vi ses igen til august.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk