Ingeniørmangel er et fælles ansvar

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
24. jun 2014

Vi har et fælles problem. Vi mangler ingeniører. Og vi må i regionerne, kommunerne, skolerne og faktisk hele uddannelsessystemet stå sammen og deler ansvar for at løse problemet.

Det er en kendt sag, at manglen på ingeniører i stadigt stigende omfang er et problem i flere områder af landet, også hos os i Region Syddanmark. Det bremser for vækst og omstilling i erhvervslivet og er med til at skabe problemer for en lang række virksomheder, der måske på grund af dette problem overvejer en udflytning af dele eller hele deres produktion.

Derfor er manglen på ingeniører nu så stort et problem, at vi skal have sat skub i en udvikling, der især kan fremme lysten blandt de unge herhjemme til at søge en uddannelse som ingeniør.

For at fremme indsatsen på uddannelsesområdet, som rækker helt ned til de yngste klasser i folkeskolen, handler det selvfølgelig om at bruge kræfterne der, hvor man hver især har sine styrker og forpligtelser.

Overordnet gælder det om, at ingeniør-uddannelsen skal have genvundet den tiltrækningskraft på de unge, som vi så for årtier tilbage, hvor mange unge stod i kø¸ for at dygtiggøre sig nok til at få en ingeniøruddannelse. Og hvor en ingeniør blev mødt med respekt fra alle sider, da de netop var en forudsætning for megen af den velstandsstigning som Danmark og andre lande oplevede i de turbulente 1950`ere, 6o`ere og 70`ere.

Derfor handler det i mine øjne også om at skabe en ny fortælling om ingeniører og cand.scienter, der kan styrke den faglige stolthed og tiltrække unge til faget. Ingeniørerne selv kan gennem deres fagforening (IDA) være med til at synliggøre, at foreningens medlemmer er dem, der skaber løsninger på fremtidens største udfordringer.

Derfor har Ingeniøforeningens formand Frida Frost fuldstændig ret, når hun i udtalelser fastslår, at løsningen af en så omfattende opgave skal løbe over flere år sammen med en lang række andre partnere.

Også derfor støtter jeg også fuldt og helt op om, at universiteter, virksomheder og andre organisationer alle skal med i det nye partnerskab under navnet Engineer the Future, hvor vi også fra Region Syddanmark deltager.

Vi skal som første trin få engageret ingeniørerne og de beslægtede erhverv i partnerskabet, hvorefter vi i fællesskab med skolerne, kommunerne og erhvervsuddannelserne skal ud og påvirke de unge, den brede befolkning og beslutningstagerne om at bakke ingeniøruddannelserne mere op.

Vigtigst af alt er også, at vi agerer i fællesskab for at løse problemet. Her handler det selvfølgelig om at bruge kræfterne der, hvor man hver især har sine styrker og forpligtelser.

Her kan jeg som et godt eksempel pege på Sønderborg Kommune, der som såkaldt science-kommune i flere år har arbejdet målrettet på at skabe et stærkt og attraktivt læringsmiljø¸ inden for naturfag. Krumtappen i indsatsen er House of Science, som i dag sikrer, at der går en grøn tråd fra abc til ph.d.

Fra regional side ligger indsatsen særligt på vækst-fronten, og her har Vækstforum - som både repræsenterer region, kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv -, fx støttet projekter inden for energieffektiv teknologi og offshore energiproduktion med 200 mio. kr.

Alene i de virksomheder der udvikler energieffektiv teknologi anslås det, at der kommer til at mangle 500 ingeniører i Sønderborg-området i 2020 og i hele Region Syddanmark og på landsplan er tallet jo mange, mange gange større.

Jeg er stærkt bekymret for, at manglen på ingeniører vil spænde ben for vækst og udvikling, og derfor skal der sættes turbo på samarbejdet mellem det offentlige og private, så den løbende udvikling af vores ingeniøruddannelser sker i tæt samarbejde med det regionale erhvervsliv. For det handler ikke kun om at uddanne flere ingeniører, men i høj grad også om at uddanne dem, der er behov for.

Det er også tankegangen bag det samarbejde, regionen har indledt med Syddansk Universitet, erhvervslivet, innovationsnetværk og Sønderborg Kommune, der skal gøre det særdeles attraktivt at studere og arbejde i Sønderborg-området.

Allerede fra studiestart efter sommerferien tilbyder Syddansk Universitet en ny overbygning og en opdateret ingeniøruddannelse i Sønderborg. Og de ingeniørtunge virksomheder i Sønderborg inviteres i august til et møde, så det afklares præcis hvilken type ingeniører, der er brug for.

Samtidig indledes der en stor markedsføringskampagne, som skal tiltrække ingeniører til grænseregionen og sætte turbo på samarbejdet mellem det offentlige og private for at mindske manglen på ingeniører.

Summa summarum - vi trækker i forskellige tråde men vi trækker i samme retning. Fordi vækst er vores fælles ansvar, og den eneste vej til at fastholde og skaffe flere danske arbejdspladser overalt i landet

.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk