FED fortsætter nedtrapning. Nye aktietoppe forude

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
19. jun 2014

Som forventet besluttede FED at fortsætte nedtrapningen af de månedlige støtteopkøb med yderligere 10 mia. USD, og det månedlige opkøbskontingent er nu 35 mia. USD. FED formand Janet Yellen fremhævede endnu engang, at renterne forbliver lave, også i perioden efter at opkøb er tilendebragt. For investorerne betyder det at alternativerne til aktierne fortsat er meget svære at skimte, og nye indeksrekorder må forventes de kommende måneder. Samtidig betyder centralbankudmeldingen også, at renterne forbliver i ro. Det er fortsat mindst et 2/3 kinderæg for de finansielle markeder. Det eneste som mangler er overraskelsen.

Nedtrapning fortsætter, mens vækstskøn barberes

Som forventet meddelte FED, at nedtrapningen af de månedlige støtteopkøb bliver reduceret med 10 mia. til nu 35 mia. USD. Samtidig nedjusterede FED vækstforventningerne til indeværende år fra tidligere op til 3 % (2,8-3,0) til nu at være i intervallet 2,1-2,3 %. Inflationen forbliver fortsat under kontrol og giver ikke anledning til bekymring.

Lave renter efter støtteopkøb

FED gentog, at renterne forbliver lave, også efter at opkøbsprogrammet er helt tilendebragt, hvilket højest sandsynligt vil være tilfældet over de kommende 3 møder og dermed afsluttet på mødet i oktober den 28./29. oktober. Markedsreaktionen var aktiepositiv, mens obligationsmarkederne reagerede i tiltro til at det fortsat har lange udsigter før de officielle renter bliver sat i bevægelse opad.

Mange har forudsagt stigende renter de seneste 2-3 år. Man fristes gang på gang til at spørge sig selv, hvad det er som disse spådomme er baseret på? Hvad er det som de ikke kan se?

Renterne er lave, og de forbliver lave, basta.

Godt nyt til boligejere

Udmeldingen fra FED er ikke ny, men positiv og beroligende for husejere. De amerikanske renter forbliver lave og det betyder naturligt også, at de globale renter, herunder ikke mindst de europæiske og danske, bliver holdt i skak. Der er givetvis fortsat mindst 1 år tilbage, før de amerikanske renter skal begynde genopstigningen, og da Europa er 1-2 år bagefter USA, vil stigende renter på vores breddegrader være et 2017 fænomen, tidligst. Det er gode nyheder for boligmarkedet og ikke mindst for de boligejere, som har valgt rentetilpasningslån.

Nye indeksrekorder venter

For aktieinvestorerne var gårsdagens melding positiv. Renterne forbliver lave og afkast moderate i obligationer. Aktiekursudviklingen bestemmes både af hvordan det går i mikro/makroøkonomien, men også af hvilke afkastmæssige alternativer der findes. På samme måde som børn vurderer hvor de får mest for pengene, når de skal købe fredagsslik, vurderer investorerne, hvor de afkastmæssigt får mest ud af deres afkastkroner. Investering er i høj grad også et relativt spil. I den henseende er det forventeligt at vi de kommende måneder vil opleve nye aktietoppe. Der er nemlig fortsat reelt  ingen  alternativer til aktierne.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk