Kiss my Turku

authorimage
BLOGS
Af: Helge J. Pedersen
17. jun 2014

er turist-sloganet for den finske Østersø-by af samme navn, som i forrige uge var værtsby for det 16. topmøde i Baltic Development Forum (BDF). 1200 toppolitikere og repræsentanter for private og offentlige virksomheder, interesseorganisationer og NGO'ere havde sat hinanden stævne, og jeg havde fornøjelsen at deltage som medforfatter på rapporten State of the Region, som belyser den økonomiske udvikling og ikke mindst konkurrenceevnen i Østersøregionen.

Konklusionen i rapporten er ret klar. Selvom der er lande, som klarer sig mindre godt for tiden, og selvom disputsen mellem EU og Rusland over konflikten i Ukraine ligger et slør af risiko over udviklingen i ikke mindst de baltiske lande, så er Østersøregionen toppen af den økonomiske pop i Europa, drevet af de store lokomotiver, Tyskland og Sverige. Væksten er på vej op igen, og regionen kan også prale af generelt flotte offentlige balancer og en arbejdsløshed, som er markant lavere end i de fleste andre regioner i Europa for ikke at snakke om verden.

Men det kræver sit at holde sig på toppen. Derfor var et af hovedemnerne på topmødet at gøre status for konkurrenceevnen i regionen og fremfor alt sætte fokus på, hvordan landene kan skabe den fremtidige vækst, som kan sikre, at befolkningens velfærd fortsat ligger i den globale top og virksomhederne fortsat finder det attraktivt at producere i landene.

 

Fokus på smarte løsninger

En af hovedkonklusionerne var, at landene i Østersøregionen i lyset af den demografiske udvikling i stigende udstrækning må satse på 'smarte løsninger', som samtidig kan sikre en socialt og miljømæssigt holdbar fremtidig vækst. Det er heldigvis noget, som vi er på forkant med i Danmark, hvor bl.a. digitaliseringen af den offentlige sektor står for døren, og hvor miljøhensyn gennem flere år har indtaget en fremtrædende rolle i den økonomiske politik.

Men vi kan så langtfra hvile på laurbærene. Det er væsentligt, at der fortsat tænkes fremad, og at der i optimeringen af virksomhedernes rammebetingelser skal være fokus på områder som informations- og kommunikationsteknologi, infrastruktur, uddannelsesniveau, fastholdelse af talentmasse og udvikling af innovationskultur. Endvidere må der udarbejdes 'holdbare' strategier for byudviklingen, som i vid udstrækning baserer sig på højteknologiske og miljørigtige løsninger. Løsninger, som også kommercielt kan udbredes til andre dele af verden, hvor netop behovet for holdbare vækstmodeller står for døren indenfor en kort årrække.

Det gælder naturligvis for alle landene i Østersøregionen og det er godt, at visionerne er store. Faktisk tvivler jeg heller ikke på, at der kan udvikles en række supergode løsninger gennem et stærkt regionalt samarbejde, som også Danmark kan få gavn af. Det giver nemlig mulighed for, at synergier og best practise løsninger kan udnyttes optimalt til gavn for især de mange små innovative virksomheder, som ellers måtte risikere at mangle kritisk masse for at kunne vækste.  Og i den sammenhæng giver de årlige BDF-topmøder som det i Turku rigtig god mening, fordi inspirationen og ideerne flyder frit under de formelle såvel som uformelle sammenkomster og der skabes nye værdifulde netværk, som med stor fordel kan bruges, når nye aftaler og forretninger skal indgås. Kiss my ....

Profil
Helge J. Pedersen authorimage Uddannet cand.polit. Startede karrieren i Privatbanken, der siden blev til Unibank og nu Nordea. Har undervist i nationaløkonomi på Københavns Universitet og CBS, og har skrevet lærebogen "Nationaløkonomi på dansk."
Tidligere bloggere på borsen.dk