Tørlast: ”Mens vi venter på stigende rater”

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
13. jun 2014

Tørlastraterne er forblevet lave og de allerseneste dages sågar faldet yderligere fra et allerede meget lavt niveau. På det aktuelle rateniveau er indtjeningen dermed mere end blot ”under pres”. De investorer som har anbragt deres aktiepenge i og har tiltro til at forwardkurven taler ”sandt” og forventer bedre tider, har indtil videre taget nedgangen med en knusende ro. Noget skal dog give sig de kommende måneder. Bliver det raterne i opadgående retning eller vil uændrede eller sågar yderligere ratepres få tørlastaktierne til at ”korrigere pænt” er et åbent spørgsmål. I tilfælde af at der kommer en ”pæn korrektion” i aktierne, kunne der være lagt op til en ”perfekt storm”.

Rater er fortsat lave

Tørlastraterne har igennem en længere periode været lave. En del af ratesvagheden angives til at være fortsat svage transportmængder. Selv korrigeret for normale ”sæsonsmæssige” udsving, er de formentlig lavere end sædvanligt.

Tørlast fundamentaler er ”som de er”

Tørlastbranchen er ”investeringsvanskelig”. Forretningsbetingelser, som kendetegner industrien og dens aktører, tillader i det generelle tilfælde ikke på lang sigt at man kan lave et overnormalt afkast. Der er for meget ”herreløs” kapital og for lidt økonomidisciplin. Min holding er ikke, at de bedste selskaber med den største kapital- og investeringsdisciplin ikke kan tjene penge. Det er blot vanskeligt at tjene mange penge. Samtidig er tesen om at der fra tid til anden kan være ”investeringslommer”, hvor mulighederne for at gøre en endog særdeles god forretning indenfor en kortere periode, er ganske gode, fortsat intakt. Det er en af disse lommer, vi  måske  kunne være på vej hen imod.

Investorkapitulationen mangler

Forudsætningerne for at man kan få en markant positiv aktiereaktion er blandt andet et godt potentiale; at noget går fra ”værre” til ”bedre” og ikke mindst, at investorerne ”kapitulerer”. Når der kommer en investorkapitulation, sker det ofte efter en langvarig og hård nedtur, hvor investorskuffelsen kulminerer med et større aktieudsalg, som kan have karakter af ”brandudsalg”. Selv om udvalgte tørlastaktier er faldet en del absolut, men især relativt, mangler kapitulationen fortsat at indfinde sig.

Forventningerne mangler at blive presset ned

Investorerne forbliver opportune og optimistiske. De forholder sig naturligt til den forward struktur, som indikerer at raterne er uholdbart lave og vil rette sig og stige selv indenfor en kortere horisont. Hvorvidt det viser sig at holde, kan kun tiden vise. De lave spotrater og samtidig forventningerne om bedre forhold i den anden halvdel af 2014, har fået prisen på brugte skibe til at stige i starten af året.

Hvis de bedre rater ikke indtræffer i løbet af de kommende kvartaler, kan en række tørlastselskaber få frataget eller i det mindste reduceret autonomien og blive ”bedt” af deres långivere om at ”sælge” en større andel af kapaciteten på længere kontrakter til (for) lave rater og priser. Konsekvensen kan blive mere gæld og/eller udvandende aktiekapitaludvidelser.

Investorkapitulation = købsmulighed

Hvis de lave tørlastrater får investorerne til at begynde at tro på en længere periode med lave rater, vil det efter min mening være et godt tidspunkt at udnytte de aktiekursfald, der bør komme og være ”ret markante”, til at købe udvalgte tørlastaktier. Det vil være et vidnesbyrd om at forudsætningerne for en ”perfekt” storm kan være ved at indfinde sig og give den investeringslomme og det –alibi for at investere succesfuldt i tørlastsektoren, som fra tid til anden gælder i en industri, som desværre er domineret af manglende økonomisk disciplin.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk