Stiger aktiemarkedet på Draghis QE?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
04. jun 2014

I morgen holder ECB deres længe ventede møde. Forventningerne til hvad Draghi har i værktøjskassen og agter at bruge er meget store. Der kommer næppe en ”amerikansk” reaktion i aktiemarkederne, hvor S&P 500 steg med 25 % i 5 måneder i kølvandet på at Bernanke lancerede version 1.0 af de kvantitative lempelser. Effekten på økonomien af en yderligere pengepolitisk lempelse er meget moderat, men lavere renter kan cementere at renterne bliver holdt lavere i en længere periode. Samtidig fortæller det også investorerne, at der ikke er mange, hvis overhovedet nogen, alternativer til aktier.

Draghi handler

Renterne er allerede rekordlave. Selv om ECB og Draghis muligheder for at agere trods alt er begrænsede, kan han gøre mere. For snart 2 år siden havde Draghi udsagn om at ”ECB kan og vil gøre hvad der kræves” en markant effekt på risikopræmien i markedet. I morgen er det tid til at sætte yderligere handling bag ved ordene for at signalere, at risikoen for deflation skal og vil blive taget meget alvorligt. Siger investorerne.

Lille effekt på realøkonomien

Det mest sandsynlige er at at Draghi ”handler”. Samtidig er der dog ikke så meget der tyder på, at flere pengepolitiske tiltag vil have en stor differentierende effekt på økonomien. I hvert fald hvis man skal overføre erfaringerne fra 3 amerikanske runder af de kvantitative lempelser.

”Catch 22 effekt”

For investorerne handler det om at holde liv i ”stimulansviljen”. Det er lidt ligesom med en ”Catch 22” effekt. Hvis ECB gør mere eller vedvarende meget, har det ikke nogen større effekt. Derimod kan effekten være stor i negativ henseende, hvis ECB enten signalerer at være ved vejs ende eller decideret strækker våben. Det kommer dog ikke til at ske.

Ingen alternativer til aktier

Uanset hvad ECB beslutter sig for og ikke mindst den tilhørerende argumentation herfor, er det mest realistiske at effekten på aktiemarkederne trods alt vil være moderat. Der kommer ingen europæisk pendant til de amerikanske stigninger. Draghi vil handle, men det er også det som investorerne forventer. På den baggrund er det mest ”sikre” udfald, at indtrykket efter i morgen er at investorerne fortsat vil mangle investeringsalternativer til aktierne og at renterne forbliver lave i meget lang tid. Det er i sig selv aktieunderstøttende.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk