Ukrainsk præsidentvalg: Mere stabilitet er investorvelkomment

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
27. maj 2014

Efter at ”chokoladekongen” Petro Porosjenko allerede i første valgrunde fik det absolutte flertal og mere end de krævede 50 % af stemmerne, kan det betyde begyndelsen til mindre ufred i Ukraine/Rusland. Det vil ikke kun være gode nyheder for de russiske aktier, men kan også komme danske virksomheder til gavn.

Kriseuro i marts markerede investeringsvendepunkt

Da uoverensstemmelserne mellem Ukraine og Rusland brød ud i lys i starten af marts, faldt den russiske valuta og aktierne yderligere. For de investorer som langsigtet har investeret i tiltro til, at de billige russiske aktier ville få et comeback, var det endnu et ”gok i afkastnøden”. Netop hændelsen fik en del investorer til endegyldigt at kapitulere og gå ud af russiske aktier i skuffelse over den dårlige udvikling. Mens en række aktieindeks allerede dengang var op til 3 doblet siden lavpunktet i 2009, havde russiske investeringer blot kastet samlet 30-40 % af sig over en 5 årig periode.

Russiske aktier i stærkt comeback siden kriseeskalering

Det endegyldige aktieudsalg i starten af marts var på samme tidspunkt både et lav- men samtidig også et vendepunkt. Siden dengang har afkastet været på mere end 20 % som en kombination af en stigning i valutaen (Rubel) samt stigninger i aktierne. Investorerne har med andre ord fået i pose og i sæk.

Ukraine krise har været lokal/regional

Globale aktieinvestorer har hidtil set uroen i Rusland/Ukraine som en lokal/regional hændelse. De globale aktiemarkeder har ikke i større omfang hidtil frygtet at krisen for alvor skulle eskalere. I hvert fald at dømme efter kursudviklingen. På den baggrund er det ikke forventeligt, at udfaldet vil medføre større globale aktiebevægelser, selv om præsidentvalget i Ukraine markerer begyndelsen til mere politisk stabilitet.

Derfor kan det være godt for russiske investorer

Der er en række årsager til at præsidentvalget kan få en mindre positiv effekt generelt og en lidt større effekt i Rusland:

  • Putin har tilkendegivet at ville respektere valget og arbejde sammen med den nye præsident
  • Hvis Putin holder ord er nye sanktioner fra USA/Europa usandsynlige. En reduktion og afvikling af de allerede indførte sanktioner over tid er mere realistisk. Sanktionerne har i sig selv kun haft en mindre eller ingen effekt økonomisk, hvorimod den psykologiske effekt på risikopræmien har været stor/større.
  • Iflg. Rygter har udenlandske investorer trukket op til 150 mia. USD ud af Rusland de seneste måneder. Det har tvunget den russiske centralbank til at hæve renten. Et mindre pres på valutaen og investeringspenge der vender tilbage, kan presse renterne nedad igen. Konsekvensen kan meget vel blive en styrket russisk valuta, lavere renter og fortsat stigende aktiekurser.

Meget handler om risikofornemmelse

På de finansielle markeder er risiko et nøgleord. Det gælder i høj grad også i tilfældet med Rusland. I forhold til lavpunktet i marts har en investering i russiske aktier givet lidt mere end 22 % i afkast (aktier + valutakursstyrkelse). Selv i forhold til tidspunktet før investorkapitulationen i starten af marts, har en russisk investering været et godt bekendtskab og givet mere end 10 % i afkast. Det er et godt eksempel på at ”tro kan flytte bjerge”. Både i positiv og negativ henseende.

På kort sigt kan potentialet være moderat efter stigningerne. På lidt længere sigt vil den lave prisfastsættelse gøre indtryk på investorerne (potentiale).

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk