Lave renter spiser af potentialet i bankaktier

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
20. maj 2014

De lave renter fortsætter og mens analytikere og ECB selv grubler over om ”rentekanonen” bliver skudt af i forbindelse med næste møde i juni, fortsætter husejere med rentetilpasningslån med at glæde sig over udviklingen. Noget ganske andet er tilfældet for så vidt angår bankerne og bankaktionærerne. Nok er hensættelserne til tab fortsat generelt faldende. Samtidig lægger det fortsat nedadgående pres på renterne, pres på indtægterne og ”nettorente- og gebyrindtægterne”. Det hæmmer kurspotentialet i bankaktierne.

Lave renter fortsætter

Uagtet at den økonomiske udvikling er i fremgang, om end moderat, forbliver renterne meget lave, meget længe. Selv om det det nu ”officielt” er næsten 6 år siden finanskrisen næsten slog økonomierne omkuld, bliver eftervirkningerne ved med at sætte sine kraftige spor. Især i Europa går genopretningen (for) langsomt. Jobskabelsen er lav. Faldende enhedslønomkostninger presser inflationsforventningerne ned i et niveau, som centralbankerne finder ukomfortabelt. Renterne er lave, og det bliver de ved med at være i en rum tid.

Godt for låntagere, skidt for långivere og banktionærer

I bedste ”den enes død er den andens brød” stil, er de lave renter på samme tid en velsignelse for låntagerene, men samtidig en byrde for bankerne. Oveni en generel tendens til en svag låneefterspørgsel fra forbrugere og virksomheder og kundernes forsøg på at kanalisere så meget af deres lån som muligt til området med den laveste risikopræmie (realkredit), presser de lave og faldende renter bankernes toplinie: Nettorente- og gebyrindtægter.

De seneste år er de danske bankers aktiekurser steget og i en række henseender ganske meget. Det skyldes i meget stort omfang en kombination af:

  • Et taknemmeligt udgangspunkt efter store kursfald.
  • Faldende omkostninger.
  • Faldende nedskrivninger på kunder.

Nedskrivningerne vil givetvis fortsætte med at falde ned mod det langsigtede gennemsnit på i nærheden af 0,4-0,5 % af udlån eller i en række henseender endnu lavere, hvilket er positivt for aktiekursudviklingen. Samtidig er der pres på indtægterne. Både på grund af lånetilbageholdenhed, men også på grund af det pres på nettorenteindtægterne, som fortsat lave og faldende renter giver.

Vinden skifter: Sjovere at være låntager end långiver

I efteråret 2013 droppede Danske Bank sin målsætning om en egenkapitalforrentning i 2015 på 12 % bl.a. som konsekvens af, at den var baseret på en dansk nationalbankrente på 2 %. Danske Bank skød en hvid pind efter den budgetforudsætning. De kommende måneder kan bankaktionærerne måske også skyde en hvid pind efter massive kursstigninger i bankaktierne. I hvert fald hvis renterne forbliver lave. En fortsat meget stærk omkostningsfokusering vil fortsætte og kampen om det udlån, som fortsat er på markedspladsen, fortsætter. Om det er nok til at give bankaktierne tilstrækkelig med rygvind, er dog tvivlsomt. Vinden vinder. For et par år siden blev det med pris- og gebyrstigninger for kunderne sjovere at være aktionær end netop kunde. Nu ser det ud til, i det mindste på kort sigt, at gå lidt den modsatte vej.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk