Penge for ingenting

Lisbet Røge Jensen

Danmark er et mærkværdigt land at være arbejdsgiver i. Nogle gange undrer man sig over, folk i det hele taget gider. Der er ikke meget respekt for, at man med sit virke skaber arbejde til andre mennesker også. Tag nu sagen om “ligeløn” mellem mænd og kvinder. Det er en gammel traver, ja, men stadig en, der kan få de progressive kræfter i Folketinget til at kamme over i krævementalitet.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil have udvidet den kønsopdelte lønstatistik. Derfor behandles pt. et lovforslag i Folketinget. Det forventes vedtaget, hvorefter selv små virksomheder skal indberette, hvad henholdsvis mænd og kvinder får i løn. Et ganske håbløst tiltag, der ikke vil betyde andet end øget administration for virksomhederne og en krænkelse af den enkelte medarbejders ret til personlige lønoplysninger.

Som et lille glimt af frihed har arbejdsgiverne fået “metodefrihed” i indberetningen af oplysningerne. Det har undergravende konsekvenser for den danske ligestilling, mener Enhedslisten:

“(...) Danmarks Statistik bruger lønbegrebet standardberegnet timefortjeneste. Det er et kønsneutralt begreb. Imidlertid benytter en del af arbejdsgiverne det såkaldte fortjeneste pr. præsteret arbejdstime. Det betyder, at lønnen vokser, når en kvinde tager en sygedag for at passe sit barn eller går på barselsorlov. Når arbejdsgiverne bruger deres metodefrihed til at bruge det sidstnævnte lønbegreb, undergraver det den kønsopdelte lønstatistik. Det er ikke hensigtsmæssigt, og Enhedslisten har derfor stillet ændringsforslag om, at lønstatistikken skal tage udgangspunkt i den standardberegnede timefortjeneste.”

Kvinder – og mænd, men det nævner Enhedslisten ikke – får altså betalt deres sygedage og barsel, hvilket er perioder, hvor arbejdsgiveren ikke får udført det arbejde, hvortil personen er ansat. I visse tilfælde pådrager arbejdsgiveren sig endda en ekstraudgift, når en vikarierende person ansættes. Og sådan er det. Sådan er reglerne.

Men lad os i det mindste anerkende, at barselsorlov og betalte sygedage rent faktisk er – som opgørelsesmetoden altså afspejler – penge for ingenting. Og derfor kan arbejdsgiver selvfølgelig godt tillade sig at anvende den nævnte metode uden at have dårlig ligestillingssamvittighed.

Ministeren har ikke tænkt sig at imødekomme Enhedslistens forslag og godt for det. Men ærligt talt, kunne man ikke udvise en lillesmule mere respekt for arbejdsgiverne i dette land? Løn er lige så meget en indtægt for kvinder og mænd, som det er en omkostning for virksomhederne. Det ændrer retorikken ikke ved. Ikke det mindste.


 

Se flere blogsProfil

Lisbet Røge Jensen

Lisbet Røge Jensen

redaktør og lederskribent, Børsen
På denne blog holdes kapitalismens fane højt. Kig her efter de små ting, der tegner de store liberale linjer i samfundet, og kig efter godt og dårligt nyt om frie markeder, frie mennesker og personligt ansvar.

Lisbet Røge Jensen støber kugler i Børsens holdningsmæssige hovedsæde, debatredaktionen, og er redaktør på avisens hyldest til dem, der tør noget og gør noget - bogen "De handlende" - som Børsen udgav i april 2017. Hun er i tidernes morgen uddannet realkreditrådgiver og siden hen cand.merc. fra CBS.