Der er masser at gøre, Sareen

Lisbet Røge Jensen

Søndag kom landets minister for børn, Manu Sareen, på banen med sin kommentar til de børnefamilier, der pt. for fulde gardiner diskuterer børnepasning, stress, skyld og skam ovre i Politikens debatspalter. Dette var ministerens budskab:

"Vi er vildt optaget af at have de bedst mulige rammer, og grundlæggende har vi dagtilbud, som er i top. Der er lavet mange tilfredshedsundersøgelser, hvor forældrene udtrykker stor tilfredshed. De undersøgelser er et udtryk for, at selv om man er stresset og alt muligt, så er der tilfreds (sic) med institutionerne"

Groft sagt: Der er intet at komme efter her.

Ignorance eller manglende interesse?
Men seriøse vurderinger af tingenes tilstand fortæller os, at der faktisk er masser at komme efter. Ministeren kunne godt forholde sig mere konstruktivt til sagen, idet han da også anerkender et vist politisk ansvar:

"Selvfølgelig har vi politikere også et ansvar for at skabe de bedst tænkelige rammer for familierne, så familierne kan tage vare på sig selv i de rammer, vi skaber. Men de indre rammer har man selv ansvar for."

De "rammer" henviser i sammenhængen til børnepasningen, altså dagtilbuddene. Og her er der altså masser arbejde til ministeren. Følgende er blot en kort liste til inspiration. Den kan let udvides.

Arbejdslisten

Udvid det frie valg: Der er plads til at forbedre produktiviteten i dagtilbuddene gennem øget fokus på fritvalgsordninger. Produktivitetskommissionen, 2014

Få styr på pengene: Hvor forsvandt regeringens ekstrabevilling på 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud hen? Normeringsforbedringer er muligvis tilsidesat på grund af andre udgifter. "Som styringen er på dagtilbudsområdet, er de midler, der anvendes til dagtilbud, og kommunens øvrige midler, åbne forbundne kar. Midler der "hældes oven i det ene kar" vil blive opsuget i det samlede system. Der er i praksis tale om én kasse." Læs rapporten fra FOA/Bureau 2000, 2013

Kom af med øv-dagene: Der findes et stort potentiale i at nedbringe sygefraværet blandt pædagogisk personale. Et lavere sygefravær vil øge kvaliteten af børnepasningen og give et bedre arbejdsmiljø for personalet. Desuden vil det give en betydelig økonomisk besparelse. Notatet findes her: Cepos, 2012

Få fjernet monopolet: En liberalisering af dagtilbudsloven vil øge forældrenes mulighed for at vælge mellem private og offentlige dagtilbud og dermed have indflydelse på deres børns opvækst og trivsel. Notatet findes her: Cepos, 2010

Lukker ministeren sagen blot fordi "mange tilfredshedsundersøgelser" viser høj forældretilfredshed? Det er useriøst, når man tager i betragtning, hvor stort et potentiale der er for forbedring på området.


 

Se flere blogsProfil

Lisbet Røge Jensen

Lisbet Røge Jensen

redaktør og lederskribent, Børsen
På denne blog holdes kapitalismens fane højt. Kig her efter de små ting, der tegner de store liberale linjer i samfundet, og kig efter godt og dårligt nyt om frie markeder, frie mennesker og personligt ansvar.

Lisbet Røge Jensen støber kugler i Børsens holdningsmæssige hovedsæde, debatredaktionen, og er redaktør på avisens hyldest til dem, der tør noget og gør noget - bogen "De handlende" - som Børsen udgav i april 2017. Hun er i tidernes morgen uddannet realkreditrådgiver og siden hen cand.merc. fra CBS.