Tid til en aktietimeout?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
28. apr 2014

Efter en god start på aktieåret, har investorerne haft et par tilløb til korrektioner. Indtil videre er det blevet ved begyndelsen. De danske aktier har også skælvet lidt. I modsætning til de udenlandske er der dog kun tale om krusninger, og mens udvalgte indeks balancerer på afkast 0-linien, er der stadig + 10 % til Danmark. Der er flere grunde til at vi kan være på vej ind i en interesseløs periode med risiko for at bl.a. geopolitikken kan spille en større og mere global rolle end hidtil.

Mulige aktiemislyde

Der er en række faktorer, som ikke alene men i kombination med hinanden og andre kan fungere som en effektiv festbremse de kommende uger:

  • Udviklingen i Ukraine er fortsat uafklaret. Indtil videre har det kun været de investorer som har anbragt deres penge i Rusland/Østeuropa, som for alvor har mærket til urolighederne. Situationen kan ikke for tid og evighed forblive uafklaret. Efter en afklaring vil risikofornemmelsen formentlig falde, men før det sker, kan en eskalering øge nervøsiteten og få den til at blive mere end blot et Russisk/Østeuropæisk anliggende.
  • De amerikanske selskaber har i gennemsnit overgået de meget moderate indtjeningsforventninger. Normen er at det er resultatet i forhold til det forventede som påvirker aktiekurserne. Når de selskaber som hidtil har rapporteret har ”overpræsteret” med 4,8 %, skyldes det i høj grad meget moderate forventninger. Der er med andre ord brilleret på en billig baggrund. Under overfladen er den underliggende indtjeningsvækst dog ikke overbevisende.
  • Det er efterhånden meget længe siden at aktiemarkederne har haft en 10 % korrektion. Det forhold, at det er længe siden betyder ikke nødvendigvis at det er tæt på. Jo længere man kommer tidsmæssigt væk, jo mere aktierne stiger og ikke mindst jo mere de stiger relativt til indtjeningen (prisfastsættelsen bliver højere), jo større er risikoen for at en uønsket hændelse spænder ben for aktiemarkederne.
  • Investorerne er fortsat i tvivl om hvorvidt der findes bobler på markederne. Nervøsiteten er ikke mindst tydelig i de ”sociale fænomener” som især Twitter, men også Facebook. Twitter er faldet med mere end 40 % siden toppen og den kommende uges regnskab bliver imødeset med spænding. Casen er uændret: Der er langsigtet fortsat meget høje forventninger til ikke kun Twitter, men i det hele taget de sociale medier. Bemærkelsesværdigt er det i den henseende, at selv et bedre end ventet regnskab fra Facebook og en initiel stigning på 3 % i eftermarkedet onsdag endte med at blive ”vekslet” til en betydelig kursnedgang for ugen med fredagens kursfald på mere end 5 %. Det tyder på at der er et overtal af kortsigtede aktiepenge i markedet, som tager bestik af udviklingen fra dag til dag.

Tid til aktietimeout?

Det mest sandsynlige er fortsat at året ender med let stigende aktiekurser i forhold til det nuværende niveau. At 2014 bliver helt anderledes end 2013 med betydelig mindre stigninger og flere udsving er allerede nu et noget nær faktum. Når vi kommer ud af regnskabsperioden, kan en blanding af ”manglende brændstof”, geopolitik og usikkerheden med hensyn til prisfastsættelse af de sociale medier betyde en i det mindste mindre aktieinteressant periode. På den baggrund kan det være tid til at tage en aktietimeout for investorerne.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk