5 spørgsmål fra investorerne til aktiemarkederne

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
22. apr 2014

Efter en hæsblæsende start på 2014, har der allerede været flere afkastmæssige ”mellemresultater” for aktieinvestorerne. Selv om der har været skvulp også i de danske aktier, har udviklingen i det danske aktieindeks dog markant givet øvrige tonangivende indeks afkastmæssig baghjul. Forude venter på den ene side en ideen om en accelererende global vækst, som er positivt. Der er dog en række forhold som investorerne i det mindste skal tage med i deres afkastovervejelser for 2014 og som kan spolere den fortsat gode generelle aktiestemning.

Er vi midt i en aktieboble?

Investorerne er mere eller mindre delt i 2 lejre. På den ene side er der dem som mener, at vi ikke kun befinder os i toppen af en aktieboble, men at der ikke går så længe før aktierne igen vender den kursmæssigt tunge ende nedad. Det vil kunne gøre en ende på den optur, som ikke mindst, ifølge skeptikerne, har været stærkt sekunderet og kunstigt inflateret af den pengepolitiske medvind, som centralbankerne har ydet.

På den anden side fastholder de mere afkastpositive, at den globale vækst er i fremgang, og at de lave renter både skyldes centralbankernes kamp mod lavere vækst og risiko for deflation, og at renterne forbliver netop lave i en længere periode. Netop centralbankernes fortsatte understøttelse og udsigterne til fortsat lave renter, gør aktier til den naturlige porteføljefavorit.

Er sociale medier det nye sort eller et midlertidigt investeringsfænomen?

De seneste uger har kurserne i bl.a. Facebook og Twitter ”givet” sig noget. På trods af lavere aktiekurser, er investeringstesen intakt. Lavere aktiekurser gør nok aktierne billigere, men der er fortsat ekstremt høje forventninger til indtjeningen som skal indfris for at retfærdiggøre den høje prisfastsættelse. Kritikere peger på Facebooks overtagelse af WhatsApp som eksempel på bobletendenser, hvorimod de som ser de sociale medier som det nye investeringssort antager, at det er naturligt, at høje vækstforventninger medfører en høj prisfastsættelse. Helt i tråd med den udvikling som Apple har gennemlevet. Nok er aktien ca. 70 doblet siden 2003, men det samme er tilfældet for indtjeningen, og endda mere til.

Kan Ukraine blive mere en blot en ”forhindring”?

Uenigheden om fremtiden for Ukraine har varet i lidt over 1 ½ måned. Selv om der har været udfoldet mange bestræbelser på at forsone parterne, er det stadig den gensidige mistillid som præger den politiske scene. Globalt har investorerne indtil videre bevaret roen og urolighederne har hidtil kun haft en meget lokal indflydelse med en svækkelse af den russiske rubel og en fortsat underperformance for østeuropæiske aktier, som de mest synlige tegn på uro.

Skeptikerne siger, at Ukraine kan være den hændelse, som udløser en markant forøgelse i risikopræmien og giver investorerne alibiet for at sælge ud og indkassere de store gevinster, som de har fået de seneste år. De mere fortrøstningsfulde investorer mener, at Rusland, USA og Europa ingen interesse har i en eskalering af uoverensstemmelserne, og at risikoen er lokal og ikke global. Samtidig er uro netop en del af den dagligdag, som investorerne er vant til.

 Har den amerikanske indtjeningsvækst ramt bunden?

Midt i den amerikanske regnsskabssæson er det generelle billede, at resultaterne er noget mudrede. De selskaber som indtjeningsskuffer, bliver udsat for  en i det mindste mindre kursafstraffelse.  I det generelle og gennemsnitlige tilfælde, vil selskaberne igen overraske til den positive side.

Én ting er afvigelser fra det forventede. Noget andet er, at den underliggende indtjeningsvækst det seneste år har været aftagende, og at fremgangen er yderst sporadisk. På den ene side gør det ikke nødvendigvis globale aktier mindre interessante, at de amerikanske har en mindre indtjeningsfremgang. På den anden side er det fortsat Wall Street som fører den globale aktietaktstok, og et ”udsalg” i USA vil ikke gå ”ubemærket hen” på aktiemarkeder andre steder.

Kan den danske outperformance vare ved og i givet fald hvor længe?

Selv om der også i Danmark har været flere afkastmæssige ”mellemresultater” og perioder præget af kursfald, har de danske aktier indtil videre taget den internationale nervøsitet med stoisk ro. På den ene side er prisfastsættelsen i Danmark generelt højere end andre steder. På den anden side er udsigterne i netop Danmark både med hensyn til indtjeningen, men også den usikkerhed der altid gælder, for at selskaberne ikke vil være i stand til at leve op til forventningerne, mindre end andre steder.  De danske aktier kan ikke for tid og evighed fortsætte med at give et bedre afkast. Synlige tegn på at de danske aktiers gode generelle udvikling står ved en vending er dog ikke særlig synlige.

Ingen rygende kortsigtet korrektionspistol, men..

På vej ind i maj måned med det dårlige afkastry, er investorerne splittede. På den ene side truer mørke skyer. På den anden side er der ikke nødvendigvis en rygende aktiepistol at få øje på, som for alvor har potentiale til på det lidt kortere sigte, at slå den gode investorstemning omkuld. Givet er det dog, at vi er meget tættere på aktietoppen, end at der fortsat er et stort gennemsnitligt afkastpotentiale.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk