Send guld, dollars og aktier med Bitcoin

authorimage
BLOGS
Af: Lasse Birk Olesen
22. apr 2014

Bitcoins fundament - blockchainen, den decentraliserede database - er en teknologi med mange forskellige potentielle applikationer. Valutaen og betalingssystemet er blot de to første applikationer, der er blevet realiseret.

En anden applikation er at benytte den decentraliserede database til at registrere ejerskab over andre ting end blot bitcoins. Hvilke andre ting? Kun fantasien sætter grænser. Det kunne være ejerskab til almindelige danske kroner, dollars, guld, sølv, ejendomme, aktier og andre værdipapirer, domænenavne, mm.

Fordelene ved dette inkluderer mange af de samme fordele ved benyttelse af den decentraliserede database til opbevaring af Bitcoin-valuta:

  • Ejerskabet til aktivet kan beviseligt overføres fra afsender til modtager på hver sin side af jordkloden på få sekunder til praktisk talt ingen gebyrer. Slut med tinglysning, notarisering, fragtomkostninger, osv.
  • Ejeren kan vælge at opbevare nøglen til ejerskabsbeviset på egen hånd, således kun ejeren selv kan overdrage ejerskabsbeviset til andre. I lande med en mangelfuld beskyttelse af ejendomsret eller et ineffektivt retsvæsen kan det potentielt for første gang skabe de nødvendige rammer for vækst og velstand.
  • Komplet gennemsigtighed. Alle transaktioner vil blive logget i den offentlige blockchain, hvilket umuliggør mange former for snyd og svindel. Det tredobbelte bogholderi kan potentielt indføres.

Der er mindst to metoder, hvorved ejerskab til andre aktiver kan opbevares og sendes på blockchainen.

Centralt udstedte ejerskabsbeviser

Den første mulighed er udstedelsen af ejerskabsbeviser, der bakkes op af en person eller organisation.

Det kunne fx være en bank, der indkøber nogle bitcoins og noget fysisk guld. En bitcoin kan deles i 100 mio. stykker ned til 0,000 000 01 bitcoin. Banken offentliggør, at hver af disse brøkdele af en bitcoin nu også repræsenterer 1 gram fysisk guld, som banken ligger inde med, og banken kalder disse bitcoin-brøkdele, der er bakket op af fysisk guld, for Bitgold.

Hvis folk har tillid til banken, så kan banken nu sælge 1 Bitgold til prisen af 1 gram fysisk guld. Fysisk guld, repræsenteret af Bitgold, kan nu opbevares på egen harddisk eller i skyen og sendes omkostningsfrit overalt i verden på Bitcoin-netværket.

Bitgold beholder sin værdi ved, at banken lover, at man til enhver tid kan møde op på bankens fysiske adresse og få ombyttet sit Bitgold til fysisk guld. Bankens rolle i dette er alene salg af nyudstedt Bitgold og tilbagekøb af Bitgold - evt. med et spread for at finansiere aktiviteten. Opbevaring af og transaktioner med Bitgold foregår helt uden bankens indblanding og håndteres og beskyttes af Bitcoin-netværkets store beregningskraft. Alle og enhver kan tjekke, om en bestemt Bitcoin-enhed er Bitgold udstedt af banken.

Hvem der udsteder er naturligvis ikke begrænset til en bank, og hvad der udstedes er naturligvis ikke begrænset til guld. Blandt meget andet kunne man også forestille sig, at virksomheder crowdfundes ved at foretage deres egen IPO på Bitcoins blockchain, hvor andele i virksomheden udstedes på blockchainen. Aktieejeren kan nu sælge sin aktie til alle andre på Bitcoin-netværket, og dividender udbetales automatisk til den samme wallet, som aktien befinder sig i. Dermed haves også grundlaget for en decentraliseret aktiebørs.

Værdibundne enheder uden central backing

Udstedte ejerskabsbeviser med en organisation, der backer dem, kan have et stort potentiale, men har også nogle svagheder. Særligt kræver det tillid til den udstedende organisation. Hvis banken, der udstedte Bitgold, går konkurs, kan al Bitgold blive værdiløst (eller falde tilbage til værdien af den underliggende 0,000 000 01 bitcoin).

Et alternativ er differencekontrakter, der håndhæves direkte på blockchainen. Forestil dig fx en person, der hedder Jens, der ejer 10 bitcoins, men han ønsker ikke at være eksponeret for bitcoins kursudsving og vil hellere eksponeres for prisen på guld. Desuden har vi en person, der hedder Bent, der ejer 10 bitcoins, der gerne vil geare sin investering i Bitcoin.

Jens og Bent kan nu indgå en kontrakt, der fx kan løbe 100 dage, der udbetaler en konstant værdi af bitcoins målt i guld til Jens og resten til Bent. Det kan forløbe således:

 Dag 1: 

Kursen er 1 bitcoin = 20 gram guld.

Jens indbetaler 10 bitcoins til kontrakten svarende til 200 gram guld.

Bent indbetaler også 10 bitcoins til kontrakten svarende til 200 gram guld.

 Scenarie A - Dag 100: 

Kursen er 1 bitcoin = 40 gram guld.

Kontrakten udbetaler 5 bitcoins til Jens, svarende til 200 gram guld ligesom ved kontraktens indgåelse.

Kontrakten udbetaler 15 bitcoins til Bent, svarende til 600 gram guld.

 Scenarie B - Dag 100: 

Kursen er 1 bitcoin = 10 gram guld.

Kontrakten udbetaler 20 bitcoins til Jens, svarende til 200 gram guld ligesom ved kontraktens indgåelse.

Kontrakten udbetaler 0 bitcoins til Bent.

I de 100 dage kontrakten løber er Jens altså i besiddelse af en digital enhed, som følger prisen på guld. Jens kan endda sælge og sende guld-kontrakten til en tredjepart, Poul, som så vil få udbetalt værdien af 200 gram guld i bitcoins ved kontraktens udløb. Kontrakten er ubrydelig og håndhæves af blockchainen selv og er ikke afhængig af en tredjepart eller et retssystem.

Den eneste afhængighed er, at der på forhånd skal angives en kilde, hvorfra kursen på guld og bitcoin kan hentes fra. Det kan fx være et data-feed fra Bloomberg, og ønsker man at forsikre sig imod, at fx Bloombergs datafeed hackes, kan man fx angive 16 forskellige datafeeds i kontrakten, og få kontrakten til at ignorere de fire højeste kurser samt de fire laveste og beregne et gennemsnit ud fra de resterende otte kurser.

En differencekontrakt på guld synes at besidde mange af de samme egenskaber, som fysisk guld, som fx at ejeren har den fulde kontrol med det. Ligesom med bitcoins kan adgang til guld-kontrakten opbevares på egen harddisk eller i skyen. Dertil kommer så de mange fordele ved at benytte Bitcoins infrastruktur til opbevaring, såsom at denne type guld er omkostningsfrit at sende på få sekunder uden mellemmænd til enhver person i verden med en computer eller en telefon.

Differencekontrakter på blockchainen kan naturligvis benyttes til at opbevare en konstant værdi i forhold til andre aktiver end blot guld. Alle tænkelige aktiver og værdipapirer, som kontrakten kan hente en kurs på via et datafeed, kan indgå i kontrakten.

---

Der er bred enighed om, at ovenstående muligheder er teknisk mulige, men der arbejdes stadig på den praktiske implementation af flere uafhængige projekter, fx Counterparty, Colored coins, Mastercoin, Ethereum, NXT, Ripple, Monetas. Hvilke af disse, der bliver den udbredte løsning, er svært at svare på.

Bliv opdateret om flere applikationer af teknologien bag Bitcoin - følg med her på bloggen.


Af Lasse Birk Olesen, Bitcoin Nordic

Profil
Lasse Birk Olesen authorimage Lasse Birk Olesen er produktansvarlig hos Coinify, der gør det nemt at købe, sælge og tage imod digitale valutaer som betaling. Han skriver her på bloggen om teknologi og dens indflydelse på politik og samfundsforhold generelt. Lasse er uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og National University of Singapore.
Tidligere bloggere på borsen.dk