Erhvervsobligationer - et stort potentiale for Danmark

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
21. apr 2014

Erhvervsobligationer har traditionelt set fyldt lidt på passiv siden i danske virksomheder. Finansieringen er derimod typisk sket i form af traditionel bankfinansiering, kombineret med realkreditbelåning. Det samme gør sig imidlertid ikke tilfældet i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. I både Sverige, men især i Norge er børsnoteringen af erhvervsobligationer blevet en stor succes. I Norge er dette især kommet shippingindustrien til gavn. Man kan med rette spørge, hvorfor noget tilsvarende ikke er sket i Danmark?

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen fremsatte et udmærket forslag i efteråret d. 31. oktober, som havde til formål at fremme udstedelsen af erhvervsobligationer i Danmark. Lovforslaget blev vedtaget lige inden jul og indeholder nogle fornuftige tiltag bl.a. regler for indførelse af repræsentanter, som skal fungere som mellemmænd mellem køberne af obligationerne og virksomhederne (i øvrigt efter norsk forbillede). Ministerens initiativ er ganske fint, men spørgsmålet er, om det er nok til at sparke gang i markedet for erhvervsobligationer i Danmark.

Problemet med den nye lovgivning om erhvervsobligationer har været, at især de institutionelle investorer dvs. de potentielle købere af erhvervsobligationerne har frygtet, at bankerne populært sagt har taget de gode lån selv og ompakket de dårlige lån i form af puljer af erhvervsobligationer, især fordi der var lagt op til, at det var bankerne som skulle stå for kreditvurderingen af de enkelte lån. Ingen gider sidde med tilbage med Sorte Per, så det er nok tvivlsomt, om det fornuftige initiativ fra ministerens side løser op for den kreditklemme mange danske virksomheder fortæller om.

Erhvervsobligationer er en billig måde at skaffe kapital på, men faktum er, at det især er de største danske virksomheder f.eks. Carlsberg og Vestas, som kan skaffe enorme summer via udstedelse af erhvervsobligationer. Det samme gør sig dog ikke gældende for langt størstedelen af de mange mindre børsnoterede virksomheder. Virksomhederne kan simpelthen ikke skaffe finansiering via udstedelse af erhvervsobligationer. En undtagelse er dog virksomheden AMBU, der har haft stor succes og som fremstår som et godt skoleeksempel på, hvordan man rent faktisk kan gøre det, selvom uden nogen former for finansielle covenants.

I USA er erhvervsobligationer særdeles udbredte, men hvis det skal være en succes i Danmark, bør vi tage af lære af realkreditsektoren. Nøgleordene er stordrift og standardisering. Det danske realkreditsystem er uden overdrivelse verdens bedste og ekstrem likvidt. Problemet er simpelthen, at der er for mange små virksomheder i Danmark og hvis man skal skræddersy obligationerne mister man stordriftsfordelene. Bankerne må ikke lade sig nøje med lovforslaget, men der er behov for at tænkte nyt. Lad det ikke blive ved tanken!

Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk