Husk investeringsmatematikken

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
16. apr 2014

De finansielle markeder lever en omskiftelig tilværelse. På samme måde som økonomien kører op og ned, gør værdien af din investeringsportefølje det også. Ved løbende at holde sig ajour med udviklingen, at kende sin risikoprofil og ikke mindst at sørge for at du risikomæssigt holder dig til den profil som kendetegner dig, kan du dels reducere din risiko og sandsynligvis også opnå et bedre afkast; og hvem ved: Måske er det netop i disse dage, hvor markedsusikkerheden råder, at det er fornuftigt at checke, om du via massive aktiekursstigninger har fået ”for mange” aktier i din portefølje og reelt bevæget dig væk fra den investor med tilhørende risikoprofil, som du er.

Start med risikoprofilen

Det lyder måske kedeligt og der er gode grund til at antage, at du har hørt det før: Det er ikke kun en god ide at tage en test af hvem du er som investor. Hvilken risiko ønsker du at løbe?; prioriterer du i virkeligheden risiko (lavere) over afkast?; hvad er din investeringsmæssige tidshorisont?, etc.

Det er altid en god ide at være godt forberedt. Dels løbende men også i de situationer, hvor det gør eller kan gøre en forskel, at man kan handle hurtigt. Hvor det er afgørende at du i investeringsmæssig henseende kender dig så godt, at du både objektivt gør det ”rigtige”, men også kan handle hurtigt. Bevægelserne på de finansielle markeder kan være voldsomme og følger ikke altid en rationel vej. Din forberedelse er samtidig din genvej til at gøre det lidt bedre end andre og undgå impulsinvestering.

Hvad er investeringsmatematik?

Lad os antage at du har gennemført en test af din investeringsprofil og fundet frem til at du skal have lige andele i aktier, obligationer og kontanter for nu at holde billedet lidt (for)simplet. Du starter ud med 100,- i hver aktivklasse og har altså investeret 300. Heraf holder du altså 100,- i kontanter. Du er altså den forsigtige investor.

Lad os antage, som tilfældet har været de seneste år, at aktierne stiger dramatisk og langt mere end de øvrige aktiver. Efter en fordobling i aktierne, en 15 % stigning i obligationerne og 5 % afkast over en årrække i dine kontanter har du nu 200 + 115 + 105 = 420 i formue. Så langt så godt.

Du er en glad investor; er sluppet godt og vel ud af og finanskrisen og kan se tilbage på et afkast på 420 minus 300 = 120.

Din aktivsammensætning har ændret sig dramatisk. Fra udgangspunkt på 1/3 i hver af dine aktiver, har du nu ganske tæt på 50 % af dine aktiver i aktier. Hvis det svarer til din risikoprofil og du altså reelt har risikobevæget dig på samme måde som din portefølje, er det fint. Det gælder dog blot for de færreste. Langt de fleste har risikomæssigt ikke bevæget dig. Det har derimod deres aktiver og aktivsammensætning.

Tilbage til ”spillecentrum”

En af de bærende investeringsgrundpiller er at økonomien og de finansielle markeder af mange forskellige årsager vender tilbage til deres udgangspunkt; deres spillecentrum, gennemsnittet eller det man på engelsk kalder ”reversion to the mean”. Aktierne og økonomien går op og ned. Efter at aktierne er gået meget op kan nogen få den tanke, at tingene vokser ind i himlen. Det kan være farligt.

Denne gang er det heller ikke anderledes

Jeg hører ofte udtrykket ”denne gang er det anderledes”. ”Denne gang vil vi se….”, osv. Men langt det mest sandsynlige er fortsat at grundpillerne er intakte. Efter store aktiestigninger kommer investeringsovermodet. Med overmodet følger risikoen for at du som investor i dine investeringer afviger fra dine langsigtede prioriteter.

Endnu værre for den rendyrkede aktieinvestor

En ting er porteføljebetragtninger. Noget andet er hvis du kun investerer i aktier. Følgende betragtninger kan være for de færre, men er alligevel ikke et helt utopisk eksempel.

Lad os antage at aktieinvestoren ser sine investerede penge falde 50-70 % i værdi i 2008/2009. I kølvandet på nedturen, beslutter investoren, som langsigtet er en aktieinvestor, sig for at sælge ud af sine aktier. Antagelsen er ikke at det er aktier som er forbundet med specielt stor enkeltrisiko, men mere en gennemsnitlig aktierisiko.

Fra 100 til 30 efter kursfald

100,- bliver til 30-50 med kursfald. Hvis investoren så bliver så bange for aktier eller rådes til at sælge ud af sine aktier (eksempelvis for halvdelen af de tilbageværende midler) efter kursfaldet, vil investoren stå tilbage med 15-30 % af de oprindelige penge og en markant lavere risikoeksponering.

Køb dyrt og sælg billigt?

Én ting er kursfaldet. Noget andet er, at den investor, som langsigtet er aktieinvestor nu skal opleve at aktierne skal 3-5 doble før aktierne er tilbage på udgangspunktet. Hvor investoren på ”toppen” opfattede at aktierne var interessante og ville give et godt afkast, er eksponeringen som følge af kursfald og frasalg faldet dramatisk. I stedet for at købe billigt og sælge dyrt, er verden nu vendt op og ned. Der hvor priserne er lavest, den oplevede risiko størst og mulighederne mindst, er det i virkeligheden lige omvendt.

Uden at tænke over det har investoren således reduceret sin eksponering dramatisk.  Med det udgangspunkt, at aktiemarkederne vender tilbage til spillecentrum og at økonomien kører i ”cykler”, er det en meget lidt succesfuld investeringsstrategi.

Tæt på toppen

Efter de senere års galopperende stigninger er der grund til at gentage, at aktiemarkederne er markant tættere på toppen end at der fortsat er et stort potentiale. Uanset hvordan den nuværende uro vil ende. Det er business as usual.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk