SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Jeg savner en konkret, liberal EU-politik

authorimage
BLOGS
Af: Nikolaj Stenberg
12. Apr 2014

Med kun lidt over en måned til Europa-Parlamentsvalget er det ved at være tid til at beslutte sig for, hvor man sætter krydset. Hvis man i det hele taget ønsker at stemme. Det er der givet vis mange, som vælger ikke at gøre. Det er i og for sig forståelig nok, da EU er en finurlig størrelse: Unionens værdier er hverken rendyrkede liberale eller socialistiske, paternalistiske eller frigørende.

Tag bare EU-traktatens beskrivelse af, hvilke værdier unionen fremmer: Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

Senere kan man læse, at Unionen fremmer freden, befolkningens velfærd, skaber retfærdigheden og sikkerhed, ophæver indre grænser, opretter et indre markedet baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, samt bekæmper social udstødelse og fremmer social retfærdighed og solidaritet.

Der er så at sige noget for enhver smag. Måske derfor ser vi, at nogle politikere argumentere for, at vi skal rulle EU tilbage til EF.

Liberal Alliance repræsenterer dette synspunkt, og partiet beskriver sin politisk, som at ”Danmark skal forblive i EU. Men EU skal være slankere og kun koncentrere sig om at sikre frihed og frihandel.”

EF blev afskaffet, da man vedtog den seneste ændringstraktat, og nu er det indre marked en integreret funktion i den union, hvis formål hele tiden – også da Danmark gik med – har været at skabe et mere føderalt Europa. Man har misforstået Unionens formål, hvis man tror det er muligt at skabe et slankere EU, der kun koncentrerer sig om frihed og frihandel, på det aktuelle traktatgrundlag. Partiet sige, at man er tilhængere af EU, men den juridiske konsekvens af partiets EU-politisk bliver netop, at EU helt må skulle afskaffes og et nyt samarbejde sættes i dets sted.

Problemet her er det klassiske, når det kommer til EU: Man spilder tiden på at snakke om alt muligt andet end det, der er vigtigt her og nu.

Staten har i liberal ideologi kun et formål: At sikre og fremme friheden. Hvordan staten fremmer friheden er for så vidt ligegyldigt, bare det sker. En realistisk liberal politik i Europa-Parlamentet handler derfor om, hvordan EU gennem lovgivning sætter mennesker og virksomheder fri til at gøre præcis hvad de vil, når blot de ikke skader andre.

Hvis Liberal Alliances idéer om et ændret europæisk samarbejde vil kunne fremme friheden mere end det EU vi kender, så vil det være en god ændring. Her og nu er det bare blændværk, da Europa-Parlament ikke selv kan gennemføre en traktatændring, men i stedet bruger sin tid på mere jordnært lovarbejde.

Det kunne være interessant at høre, hvilke konkrete, liberale forslag, partiet har.

Profil
Nikolaj Stenberg authorimage Nikolaj blogger om de danske og europæiske retsstaters gode og dårlige sider, den politik der føres og de konsekvenser dén har for erhvervslivet og borgernes rettigheder. Det er emner, som Nikolaj er velbevandret i både fagligt og praktisk, og som han har været præmieret til Danmarks bedste blogger for at skrive om.

Nikolaj arbejder i en statslig myndighed. Alt hvad han skriver her på bloggen er i eget navn og for egen regning.

Kontakt Nikolaj

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk