Græd ikke over spildt mælk i ØK

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
09. apr 2014

For mere end 1 måned siden annoncerede ØK at de havde solgt datterselskabet, Plumrose for 390 mio. Timing var ligeså mærkelig som prisen var dårlig. Investorerne havde løbende enten ikke eller i fald det var sket - for dårligt blevet forventningsstyret om hvad ØK var i gang med. Efter at pengene er kommet bliver det nu tid til et lille økonomisk påskeæg til investorerne som et plaster på såret. Fremtiden tegner ikke helt så mørk som man måske kunne tro.

Sket er sket

På samme måde som der ikke er nogen grund til at græde over den spildte mælk, tjener det heller ikke noget formål at blive ved med at spekulere over hvad der drev ledelsen til at foretage beslutningen lige netop nu. Sket er sket. Pengene er på vej ind på kontoen og i næste uge vil der blive udbetalt et ekstraordinært udbytte på 16,- per aktie, som allerede vil være fragået handlen når den starter torsdag morgen.

Hvad så nu, ØK?

ØK behøver nu ikke længere at spalte sin virksomhed, som det ellers var planen frem mod 2016 for at gøre det tydeligt, hvilke aktiver der er. Salget af Plumrose har klaret denne opdeling. Santa FE er nu den eneste tilbageværende aktivitet, og den investorerne koncentrerer sig om.

Der er muligheder for at Santa Fe kan blive et godt investeringsbekendtskab de kommende 1-2 år. Følgende er i det mindste ikke usandsynligt:

  • Der bliver guidet en indtjening på 135-155 mio (EBITDA) for 2014. I betragtning af at den makroøkonomiske vækst snarere er lidt på vej frem end tilbage, bør denne udmelding kunne tolkes som det ØK er ”sikker på at kunne nå og indfri”.
  • Det giver langsigtet ikke mening at have den bemanding og hovedsæde i Danmark, som ØK har. Over de kommende 12-18 måneder bør det i det mindste blive overvejet om ikke der en en lang række ”koncernoverheads”, der skal rationaliseres bort.
  • Santa Fe har brugt lang tid på at trimme forretningen. Hvis blot prognoserne om let accelererende vækst holder, bør man både kunne se effekten af lavere omkostninger og bedre efterspørgsel i regnskabet og dermed overgå egne udmeldte forventninger.
  • Når ØK udbetaler 200 mio. DKK uden at det går ud over kapitalstrukturen (stort set hele gælden i selskabet var i Plumrose), bør det være et tegn på, at ØK er komfortable med at kunne vækste med de tilbageværende ”midler”.
  • Investorerne har en tendens til at ”glemme” udbyttet. 16,- per aktie er ingen ”jumbo” som man tidligere har set efter salget af ”ØK Nutrition”, men det er immervæk i underkanten af 18 % af den aktuelle kurs, onsdag.
  • Det langsigtede indtjeningsmål for Santa Fe, som udgjorde den indtjeningsmæssige målstreg for en selvstændig notering i 2016, var 300 mio. i EBITDA eller ca. 2 x guidance for 2014. Det bliver et langt sejt træk, men kombinationen af fortsat omkostningsfokus, bedring i efterspørgslen og måske en afvikling af koncernstrukturen med markante omkostningsreduktioner, gør det i det mindste ikke umuligt.
  • På sigt er det mest sandsynlige at Santa Fe bliver solgt og indlemmet i en anden virksomhed og salgsprisen udbetalt til investorerne.

ØK har været på en hård rejse og investorerne burde være blevet bedre forventningsstyret og advaret. Sket er sket og det er tid til at se fremad. Fremtiden tegner ikke så ringe som man kunne få indtrykket, af ved kun at betragte de seneste års udvikling.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk