”To gin tonic og to regninger, tak”

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
04. apr 2014

Den økonomiske romance mellem Jyske Bank og Nykredit, som var forløberen for handlen mellem Totalkredit og Nykredit er blevet kølnet betragteligt. Uenigheden er ikke ny. Det nye er at der nu bliver taget hånd om den uoverensstemmelse, som er blevet stedse tydeligere de seneste år. Af de oprindelige ”arkitekter” bag ved handlen er kun Anders Dam aktivt tilbage. Det er én men ikke hele historien og årsagen bag ved og til at Jyske Bank og Nykredit nu også officielt er i skilsmisse”forhandlinger”.

Totalkredit bliver til Nykredit

2003 blev året, hvor Nykredit blev den største udbyder af realkreditydelser i Danmark. Det skete igennem købet af realkreditopkomlingen, Totalkredit. Nok stod der mere end 100 pengeinstitutters samlede styrke bag ved Totalkredits succes, men i praksis var Jyske Bank både bannerfører og må også i betydelig grad have været arkitekten bag ved handlen.

Topledelserelationen Mogens Munk Rasmussen/Anders Dam

Det er i dag 11 år siden handlen blev gennemført. Når den overhovedet kom på tegnebrættet, skyldes det ikke mindst det ekstraordinære gode forhold der var mellem Jyske Banks Anders Dam og Mogens Munk Rasmussen hos Nykredit. En fælles forståelse af at ”fjenden” ikke skulle findes internt i ligningen, men derimod i form af Danske Bank og Nordea, betød en økonomisk forbrødring, som rakte langt og længere end kun til at omfatte aftalen om Totalkredit.

Aktionæroverenskomsten

Den gode kemi mellem ”de grønne” fra Silkeborg og ”den blå” fra realkreditten udmøntede sig også i at Nykredit var storaktionær i Jyske Bank. Forholdet var så godt, at Nykredit – øjensynlig uden at kny – gik med til at indgå i en aktionæraftale der gjorde, at Jyske Bank både kunne drage fordel af en stabil investortilknytning og kunne værne de hjemstavnsbundne silkeborggensere om den økonomiske frihed i Silkeborg.

JN Data

I 2002 så JN Data dagens lys. I erkendelse af at begge selskaber var for små og kunne have fordel af at drifte arbejdspladserne teknologisk, var et nyt selskab født. I dag er det om ikke utænkeligt, så dog mindre naturligt at forestille sig, at Jyske Bank/Nykredit hver for sig skulle drifte deres systemer. I dag laver JN Data, som er 50/50 ejet af de to selskaber tillige drifts- og andre opgaver for andre datacentraler.

Uenigheden ulmer

I 2006 takkede Mogens Munk Rasmussen af og Peter Engberg tog over i Nykredit. Om det gjorde at relationen kølnedes er svært at sige. Evident er det dog, at jo fjernere aftalen med Totalkredit blev, jo færre fællesnævnere var der. Jyske Bank havde på sin side opfattelsen af at kundernes Totalkreditrelationer kunne bruges som en Nykredit Bank løftestang og Nykredit må også have oplevet, at forholdet i stigende omfang distanceredes.

BRF fra afvikling til udvikling

Et par år tilbage i tiden havde finansverden sine berettigede tvivl, om hvordan fremtiden så ud for BRF. Det mest sandsynlige var, at selskabet var på vej til at blive afviklet. Distributionsmæssigt var BRF i en ”stand-alone” situation. En position som blev yderligere cementeret og forværret, da ejendomsmæglerkæden EDC opsagde samarbejdet. Distribution er altafgørende i en branche, hvor forskellen mellem at have et rødt, blåt, gult, grønt eller andet realkreditlån historisk har kunne tilskrives den distributionsmæssige partner. En Danske Bank har sit realkreditlån i RD, mens en Nordea kundes ”naturlige” realkreditvalg er Nordeakredit.

Jyske Bank og spilteori

Jyske Bank så sammen med andre potentialet i at benytte og udnytte denne stærkt svækkede konkurrencesituation og begyndte at ”funde” udvalgte lån via BRF finansielle styrke og gode kreditvurdering. Kombination af at Jyske Bank kunne opnå en billig funding, og at BRF kunne få mere volumen som muliggjorde den fjernelse af dårligere kurser og højere renter, som var et af deres strategiske udfordringer, gjorde BRF ydmyg og ”billigere til salg”.

Siden fulgte Jyske Banks overtagelse for 1 måned siden. En overtagelse som på den ene side synes urimelig dyr for Jyske Bank med en pris på 0,75x bogført egenkapital med en 5 årig ditto forrentning at netop EK på 0,91 % i gennemsnit. På den anden side er der synergier og en forventning om at BRF over de kommende år skal lægge et pænt stort 3-cifret mio. beløb oveni indtjeningen. Ambitionen er givetvis at komme op på ”sektorindtjening”, som aktuelt ligger på ca. 5 % af egenkapitalen, men som skal hæves til det dobbelt indenfor en kortere årrække.

Jyske Bank og Nykredit i skilsmisse

I sidste uge kom der så tal og ord på uenighederne mellem Jyske Bank og Nykredit. Romancen er for længst kølnet og de skilsmisseforhandlinger som er blevet fremskyndes i denne uge, tegner et billede af to parter som er mere end blot forbigående ”uenige”.

Ny sherif i Nykredit

Nykredits nye ledelse har brug for at øge indtjeningen. Michael Rasmussen lagde med ekstraordinære nedskrivninger i 2013 regnskabet afstand til forgængeren og organisatoriske ændringer signalerer, at der i mere end én forstand er en ”ny sherif i byen”.

Advokaten er den eneste sikre vinder i en skilsmisse

Frit efter den lyrik som har været Jyske Bank og Anders Dams visitkort de seneste år, står han fortsat og vifter med sit dankort i baren. Hvis han bestiller to gin tonic, pointerer han givetvis også, at der skal betales med 2 forskellige betalingskort, hvis gæsten er Nykredit. En skilsmisse har kun advokaten som den sikre økonomiske vinder.

At der er tale om mere end blot en separation er hævet over enhver tvivl. På samme måde som det per juli 2013 blev muligt for ægtepar at blive adskilt via nem-id med det samme, kan man springe de forsonende forsøg og parterapien over. Nu handler det om at regningen bliver mindst mulig. Barregningen deles i 2. Det gælder sikkert ikke i tilfældet Totalkredit.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk