"Afskaf lederskab"

authorimage
BLOGS
Af: Line Rosenvinge
03. apr 2014

Da Steen Hildebrandt i går på CBS holdt sin tiltrædelsesforelæsning som nytilknyttet adjungeret professor kom han med den noget radikale men åbenlyst sympatiske anbefaling: "afskaf lederskab"!

Når vi afvikler ordet lederskab, bør vi istedet indføre ordet forvalterskab.

Lederskab efterlader nemlig den fejlagtige opfattelse, at lederen har ejerskab og kan råde frit. Det er ikke korrekt. Lederen er kun en forvalter, som i en afgrænset periode har ansvaret for et område eller en organisation (privat, offentlig, politisk). Lederskabet er kun til låns. Det, som lederen forvalter, repræsenterer en værdi, som går langt ud over den periode, som lederen råder over.

Lederen, der erkender denne mere ydmyge forvalterposition, bliver sit sande ansvar bevidst. Faktisk er dette forvalteransvar mere omfattende og mere krævende end det traditionelle lederansvar. Forvalteren har nemlig ansvar for noget, som rækker langt ud over forvalterens eget råderum i tid og sted.

Den traditionelle – og forhåbentlig snart forældede – ledertype overvurderer det kortsigtede værdiafkast på bekostning af det langsigtede. Morgendagens forvaltertype evner at se videre og forstå, hvor stort et ansvar, der påhviler netop forvalteren, der altså både er mere ydmyg men samtidig er mere bevidst omkring hvilket enormt ansvar der ligger i at forvalte noget og få det til at vokse på den rigtige måde, med sans for både fortidens møje og frembringelser såvel som fremtidens potentialer og krav. Her er det vigtigt at skelne mellem god vækst og dårlig vækst. Ligesom det er vigtigt at skrive sig bag øret, at man godt kan tjene penge og samtidig opføre sig ordentligt.

Hvad er det altså professeren forkynder fra det imposante Danske Bank-auditorium på CBS?

Han påtaler kapitalismens store løfte om vækst og henviser til, at vækst og velstand ikke kun er økonomisk men også mental, social og økologisk. Virksomheder bør indføre kvadrupel regnskaber. Han påtaler også Produktivitetskommissionens snævre perspektiv hvor produktivitet ikke kvalificeres, men kun kvantificeres og citerer i denne anledning Albert Einstein: "Det er ikke alt, der tælles, der tæller, og det er ikke alt, der tæller, der tælles."

Vi bør altså beskæftige os mindre med vækstens kvantitet og i højere grad arbejde med vækstens kvalitet.

Det er skønt, at høre et begavet menneske argumentere for alle disse sympatiske holdninger og anbefalinger for et bedre samfund. Det er skønt, at disse ord udsiges fra en talerstol på en handelshøjskole, den toneangivende institution CBS. Men det bør samtidig nævnes, at disse holdninger, værdier og anbefalinger har været hverdag for mange mennesker i mange andre sammenhænge igennem lange tider.

Aha-oplevelsen udebliver. Se eksempelvis denne tekst af billedkunstner John Kørner:

 

 

Nærværende tekst er ikke at betragte som et decideret referat fra tiltrædelsesforelæsningen, jeg har istedet tilladt mig at skrive videre på den inspiration, som Hildebrandt leverede fra talerstolen. Hildebrandt havde i sin forelæsning først og fremmest fokus på bæredygtighed med udgangspunkt i sin seneste bog, Vækst og bæredygtighed, for mere om denne bog se den kløgtige introduktion fra Mandag Morgen her

John Kørners lilla-bank-tryk er udateret, men det vurderes, at det er fra 2000 eller tidligere. Kunstneren har i andre selvstændige værker og udstillingsprojekter forholdt sig til banken som institution, bl.a. i en større udstilling på ARoS Aarhus Kunstmuseum i 2006. Læs om udstillingen her.

Profil
Line Rosenvinge authorimage Taler ofte og gerne om kulturens væsentlighed, har høje tanker om kunstens værd og stiller krav til kunstens kunnen. Deler det, som er godt og vurderer også det, som går galt. Her på bloggen får du en fornemmelse for aktuelle hændelser fra kulturens verden med tanke på bredere relevans. Men du får også indblik i afkroge af kunstlivet, som du ellers ikke møder den i dagspressen.

Rosenvinge er siden 2005 selvstændig via Tender Task som kunstkritiker, forretningsudvikler og salonværtinde.

Få Lines indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk