Hvorfor vente, Draghi?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
03. apr 2014

Når ECB mødes torsdag, er der stor enighed blandt analytikerne. Draghi rører ikke ved renten, selv om der findes gode grunde til at sende et signal om at der er et pengepolitisk opgør med risikoen for deflationære tilstande på vej. Så hvorfor vente, Draghi?

Langsom beskæftigelsesudvikling efter krisen ikke unormal

I forhold til normen er den nuværende udvikling med hensyn til beskæftigelse og investering i Europa om ikke business as usual, så dog ikke unormal. På vej ud af krisen, går det normalt lidt trægt med at få virksomhederne til at ansætte. De vil lige være sikre på dels at væksten er tilbage på sporet og dels at produktionsapparatet ikke ved at ”løbe” lidt hurtigere kan klare lidt mere. Bare for en sikkerheds skyld. Det er ikke så overraskende.

I tiden efter en krise, kan der således være få eller mange ledige ressourcer at tære på. Udover en gradvis forbedring i beskæftigelse og investeringer, kan det også tage lidt tid før prisstigningerne kommer ”op i fart” eller til det normale. Denne gang er det dog gået noget anderledes. Her er inflationen faldet, og det er der en speciel grund til.

Europa rebber sejlene

Efter krisen har mange lande i Europa skulle tilpasse sig til en ny virkelighed. I en række økonomier var/er der brug for reelle ændringer, og det har man også fået. I en række lande har der været pres på lønninger og samtidig er produktiviteten øget. Det betyder faldende enhedslønomkostninger og de er en meget væsentlig bidragyder til det nedadgående prispres og risikoen for, at den samlede økonomiske udvikling i Europa byder på faldende priser.

På den ene side er bedre konkurrenceevne og ændringer langsigtet positivt. På kort sigt er der dog også udfordringer hermed. Dels presser faldende eller stagnerende lønninger privatforbruget og samtidig giver det et nedadgående pres på priserne, som vi ser aktuelt.

Hvorfor vente, Draghi?

Når Draghi torsdag meddeler sin rentebeslutning bliver den imødeset med spænding. Han har tidligere signaleret, at det kunne blive nødvendigt at ”gribe ind” hvis prisudviklingen kom for faretruende tæt på 0-linien. I praksis har USA, England og sidst men ikke mindst og voldsomst Japan forsøgt på skift at sende ”valutaaben” videre og over på andre skuldre.

Viser Draghi handlekraft igen?

Det store spørgsmål er nu om Draghi føler sig tilpas stresset af at aben igennem nogen tid har siddet på hans skuldre og reagerer? Enten ved en rentenedsættelse eller ved anvendelse af andre ukonventionelle midler som skal få EUR ned i værdi? Analytikerne forventer i gennemsnit ingen ændring, torsdag men hvorfor dog vente? Der er ikke udsigt til at tingene ændrer sig de kommende måneder. Tidspunktet, torsdag kan være velvalgt, idet der er en planlagt pressekonference efterfølgende, hvor der er rig lejlighed til at uddybe en eventuel overraskende beslutning.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk