En oversigt over emerging markets

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
31. mar 2014

I sidste uge skrev jeg om globale aktier (se her), med fokus på hvordan de enkelte lande og regioner er repræsenteret i de brede aktieindeks. I det bredeste af slagsen, MSCI All Countries (MSCI AC), udgør USA tæt på 50% af markedsværdien, mens Kina som det største emerging markets land end ikke når 2%. Tager man vækstlandene som en samlet region udgør de i dag kun omkring 10% af den samlede markedsværdi i globale aktier.

Når danske investorer investerer i emerging markets sker det som oftest i forening med andre, enten i en dansk investeringsforening eller i en ETF (exchange traded fund). Det giver god mening, eftersom det kan være noget mere besværligt og omkostningsfyldt for private investorer at investere direkte i f.eks. et indisk vindmølleselskab som Suzlon end i Vestas. Ikke alene kan omkostning til depotbanken være noget højere, men der kan også være andre, lokale restriktioner, og i flere vækstlande er valutaen ikke frit omsættelig. Men hvad er det så egentlig man får med i kurven med emerging markets aktier?

 

EM – på vej mod DM?

Emerging markets kan være en flydende betegnelse for lande som (finansielt set) ikke er fuldt udviklede, men som har visse af de samme karakteristika som udviklede markeder. På mange måder er det en forældet betegnelse i en ekstremt globaliseret verden, men vi mangler endnu at finde en bedre. Typisk har vækstlandene indkomst per capita langt under niveauerne for udviklede lande, men har samtidigt en lang højere BNP vækst, og landene formodes at bevæge sig i retning af de udviklede lande såvel politisk som økonomisk. Den finansielle infrastruktur kan være underudviklet, og være præget af restriktioner i forhold til kapitalens frie bevægelighed, det være sig for aktier, obligationer eller valuta. Typisk er den politiske risikopræmie også væsentligt højere end i etablerede markedsøkonomier. Både Rusland og Tyrkiet har været tydelige eksempler på det seneste i år.

I et bredt indeks som MSCI Emerging Markets indgår i dag 21 lande. Kina er størst med en vægt på 19%, efterfulgt af Sydkorea (16%), Taiwan (12%), og Brasilien (10%). Indien og Sydafrika vægter henholdsvis 8% og 7%, mens Mexico og Rusland begge udgør omkring 5%. Disse lande tilsammen udgør i alt 82% af indekset. Se nedenfor for en fuldstændig opgørelse.

Lande som Sydkorea og Taiwan er ret beset ikke emerging markets i traditionel forstand, men udgør alligevel 28% af det samlede indeks. Til sommer forventes det at MSCI flytter begge lande over i gruppen med udviklede lande. Sker det vil det udløse en del trafik, hvor emerging markets fonde skal sælge deres aktiebeholdninger, mens forvaltere af udviklede markeder skal købe dem. Da flere investorer følger udviklede markeder end emerging markets, kan det give en ekstraordinær indstrømning til begge markeder.

Sidste år blev Grækenland taget ud af indekset for udviklede markedet og indtrådte i stedet som emerging markets land med en vægt på blot 0,6% (0,06% af MSCI All Countries). Ikke desto mindre er landet fortsat medlem af ikke blot EU, men også euro-zonen, og understreger at disse indeks til tider ikke skal tages alt for bogstaveligt.

Rusland indgår i MSCI EM med en vægt på 5%. I år er russiske aktier faldet med 17% målt i danske kroner, og bidrager dermed med 70% af det samlede fald i emerging markets aktier på 1,2% i år. En aktiv forvalter kan undervægte Rusland hvis hun tør, men en passiv kan ikke.

I forlængelse af Vestens sanktioner overfor Rusland kan det være passende at overveje, om Rusland ultimativt bliver ikke-investerbart, og dermed bliver ekskluderet fra f.eks. MSCI Emerging Markets. For at dette skal ske skal indeksudbyderen enten være tvunget til dette på grund af sanktionerne, eller opleve at der opstår problemer med at trække investerede penge ud af Rusland eller at likviditeten bliver meget dårlig. Russiske aktier synes i dag billige på traditionelle målestokke, men fjernes markedet fra de globale indeks vil mange investorer være tvunget til at sælge.

 

The final frontier

Emerging markets er – investeringsmæssigt – ikke den yderste grænse. Denne udgøres af de såkaldte frontier markeder, som er markeder der minder om emerging markets, som er investerbare, men hvor likviditeten er dårligere, og hvor den finansielle infrastruktur kan være mindre udviklet.

Hvor mange af de klassiske vækstlande som Kina, Brasilien, Indien og Tyrkiet kan synes som veletablerede deltagere i den globale økonomi, så virker frontier landene i høj grad som ægte emerging markets, med et ganske betydeligt vækst- og afkastpotentiale. Frontier landene tiltrækker sig derfor temmelig meget opmærksomhed i disse år.

Ser man på MSCI’s Frontier indeks så er de tre største lande imidlertid Kuwait, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, som tilsammen udgør 53% af indekset. Det er ikke for at være kritisk, men disse tre lande er måske ikke det som mange investorer først tænker på, når de overvejer at investere i den næste globaliseringsbølge. I maj i år forventes MSCI at omklassificere Qatar og De Forenede Arabiske Emirater til at være emerging markets lande.

Nigeria, som er det fjerdestørste marked med en vægt på 14% ligger nok tættere på det idealet om den næste vækst. Argentina, som er det femtestørste land med en vægt på 5%, er derimod også et land, hvor man investeringsmæssigt skal træde varsomt, og som ikke er klassificeret som et vækstland på grund af et endnu uudnyttet potentiale, men fordi man i årevis har tisset sit potentiale væk. Alle disse overvejelser gør, at man med fordel kan investere i frontier landene gennem en aktiv forvalter, der kan koncentrere eksponeringen mod ”ægte” vækstlande.

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk