Region Syddanmark bygger Danmarks første OPP-sygehus

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
25. mar 2014

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede i går, hvem der skal være privat partner i Danmarks første OPP-sygehus i Vejle. Der er tale om et psykiatrisygehus med knap 100 senge, som skal stå færdigt i begyndelsen af 2017. Populært sagt betyder dette offentlig-private samarbejde, at den private part finansierer og bygger sygehuset, og vi lejer os ind i 25 år. Den private part får ansvaret for drift og vedligehold af sygehuset. Efter de 25 år – altså i 2042 – køber regionen sygehuset til halvdelen af den oprindelige anlægsudgift. Der indgår også en samlet servicepakke i aftalen. Den indebærer, at den private partner skal stå for rengøring af sygehuset og mad til patienter og personale. Den samlede pris for det hele bliver på godt og vel 900 mio. kr.

Den primære grund til, at vi har valgt OPP til psykiatrisygehuset i Vejle er, at vi kan have et færdigt sygehus mindst tre år tidligere, end hvis regionen selv skulle have finansieret byggeriet. OPP-modellen betyder, at vi står med et top-moderne sygehus i 2017. Det vil give et markant løft af den behandling, vi kan tilbyde vores psykiatriske patienter. Med projektet vil vi i Region Syddanmark vise nye veje.

Et sygehus er en kompliceret størrelse at etablere og drive, men vi har nu bevist, at det kan lade sig gøre. Og faktisk inden for den økonomiske ramme, som hvis vi selv skulle have bygget det. Det kan jeg sige allerede nu, inden spaden er sat i jorden, fordi det i OPP-modellen er den private part, der bærer risikoen for at prisen på byggeriet holder.

Jeg mener, der er masser af potentiale i OPP. I en tid hvor pengene er knappe i vores fælles skattefinansierede kasser, bliver vi nødt til at gå nye veje og finde villige penge andre steder. Alt tyder på, at vi i de kommende år i det offentlige ikke får nok anlægskroner til de opgaver, vi skal løse. Så hvis vi vil realisere nogle af de ønsker, vi som borgere har til nye tidssvarende sygehuse og andre offentlige byggerier, tror jeg, vi skal turde mere offentlig-privat samarbejde. Med OPP-sygehuset i Vejle har vi i Region Syddanmark vist, at det kan lade sig gøre.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk