Realkreditten presser Danmark skævt

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
11. mar 2014

Realkreditten favoriserer storbyer, mens landbyer og landområderne lades i stikken, når kreditinstitutterne afviser at belåne huse og landbrug. Derfor skal der gøres noget nu, inden vi ser hele landsbyer gå på tvangsauktion.

De velstillede boligejere i hovedstadsområdet og Nordsjælland har sammen med boligejere i landets største byer utallige muligheder for at belåne deres boliger. Både realkreditforeninger og banker står nærmest i kø for at tilbyde favorable og afdragsfrie lån til langt de fleste boligejere her, mens der tegner sig et ganske andet og uhyggeligt billede i store dele af resten af landet.

I Region Syddanmark ser vi nu, at det også fører til, at problemerne med usælgelige huse på landet er så store, at det reelt truer fremtiden for landsbyer og landbrugsområder flere og flere steder.

Det er en helt uholdbar udvikling for samfundet, og især for beboerne i de mange områder, der er truet på deres eksistens. De kan måbende se til, mens regeringen og Nationalbanken sammen med andre i finanssektoren har travlt med at redde ”de rige”, der i årevis har optaget billige afdragsfrie lån til finansiering af en høj levestandard.

Derfor haster det med at få løsningsmodeller på bordet. En af modellerne kan være at få en eller anden form for statslig långivning, når realkreditinstitutterne ikke vil være med til at belåne husene.

Jeg har med interesse set, at boligeksperten Morten Skak fra Syddansk Universitet foreslår, at man etablerer en kreditinstitution med statsgaranterede lån ligesom den norske Husbanken.

Om denne model er vejen frem, skal jeg ikke kloge mig på. Men jeg ser problemerne som en samfundsopgave, som alle skal bidrage til, hvis vi vil undgå, at Danmark brækker over i regioner, hvor de velstillede fortsat kan bo og skabe vækst og aktivitet, mens andre områder tømmes for kræfter og ikke mindst indbyggere.

En af mulighederne er måske også at gøre gavn af de positive erfaringer, som er gjort med det kriseberedskab, staten sammen med den finansielle sektor har sammensat med organisationen og låneadministratoren Finansiel Stabilitet, der bl.a. er hovedaktionær i Vestjysk Bank.

Problemet er også, som jeg ser det, at mange landspolitikere omkring Slotsholmen lader områder af Danmark sejle mod en snarlig død, og at man reelt ikke interesserer sig for udviklingen i de små samfund, i det man med et forfærdeligt ord betegner som ”Udkantsdanmark”.

I mine øjne kan vi slet ikke leve med et samfund, hvor stadig flere boligejere ikke kan låne penge, for resultatet er, at disse samfundsområder stille og roligt uddør.

Konkret har jeg sympati for forslaget fra Landsforeningen Landsbyer i Danmark om, at realkreditinstitutterne nøjes med at finansiere 60 pct. af prisen i de berørte områder, mens statsgaranterede lån skal sørge for de næste 20 procent. Dermed kommer man op på de normale 80 procents belåning i forbindelse med et huskøb – resten skal køberne som normalt selv have med.

Men selv pengestærke danskere har svært ved at låne penge til en bolig langt ude på landet, da banker og realkreditinstitutter anser områderne som sværere at få solgt ejendommene igen.

Baggrunden er krav fra Finanstilsynet til realkreditten og bankerne om reglerne for deres udlånspolitik. Reglerne siger, at hvis en bolig ikke anses som mulig at få solgt igen inden for et halvt år, så må man ikke yde et lån.

Disse låneregler gælder også for erhverv på landet, og rammer små butikker, håndværkere og igangsættere. Kravet er muligvis stramt i sig selv, men det er tolkningen hos udlåner tilsyneladende også. Om et hus faktisk er omsætteligt handler vel først og fremmest om, hvilken pris det har, og om det er muligt for køber at få det finansieret. Derfor er der god grund til at få det finansieret. Derfor er der god grund til at få set på, om det krav er rimeligt.  

I den forbindelse skal vi også have for øje, at samfundet fortsætter med at bevilge penge til at fjerne de faldefærdige huse, som miskrediterer deres omgivelser.

Staten har bevilget næsten en halv milliard kroner til den såkaldte nedrivningspulje, som kommunerne kan søge og selv supplere med kommunale midler. Men spørgsmålet er, om der er vilje nok til at rive ned – og om der er penge nok i puljen til at gøre en effektiv indsats på området.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk