ISS: Forvent afkast som en virksomhedsobligation med potentiale

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
07. mar 2014

Hvis du er på udkig efter en afkastmæssig hurtigløber med betydelige udsving i omsætning, indtjening og de årlige vækstrater, er ISS næppe noget for dig. Er du derimod på udkig efter en mere stabil investering med et medium vækstpotentiale, hvor værdiskabelsen ligger ikke mindst i optimering og fokusering med og med en bedring i den økonomiske situation i Europa, som er det største ”enkeltmarked”, kan ISS måske være en investering værd.

ISS kort fortalt for investorerne

  • Mere end 500.000 medarbejdere
  • Lige over 50 % af omsætningen kommer fra Europa eksklusive Norden, som også fylder mere end 20 %. Tillagt 23 % i Emerging Markets regionen, bliver der kun en lille omsætningsdel tilbage til USA (4%). Resten stammer fra Østeuropa, hvor markedspotentialet bliver afsøgt igennem at vokse med meget store kunder, som efterspørger globale totalløsninger.
  • ISS har siden 2006 haft en gennemsnitlig organisk vækst på 4 %; højest i 2011 med 6,3 %. Lavest i 2009 med moderate 0,6 %.
  • Marginen har svinget mellem 5,5 % og 6,0 %. Laveste margin opnået i et det netop aflagte 2013 regnskab.
  • 8 % af omsætningen kommer fra store globale virksomheder. 26 % af omsætningen kommer fra kontrakter hvor ISS løser mange forskellige opgaver (IFS). IFS er et område som både har en høj organisk vækst, bedre margin og en negligerbar debitorrisiko. Et område som er med til at trække indtjeningen op.
  • ISS angiver ingen vækst eller marginambitioner. De eksisterer internt, men ikke ”eksternt”.

Hvad skal investorerne forvente sig?

  • I forbindelse med den initielle kapitaludvidelse, vil ISS samtidig refinansiere sin gæld. Det betyder ikke kun en lavere gæld, men også bedre finansieringsvilkår (bl.a. lavere rente). I perioder har ISS betalt op til 70 % af den frie kontantstrøm fra driften i renteudgifter, så mere egenkapital, mindre gæld og en lavere rentebetaling på den lavere gæld, vil være meget mærkbar.
  • Et fortsat meget stærkt cash flow.
  • En betydelig del af den frie kontantstrøm vil gå til udbytter. ISS ønsker af flere grunde at være nationalt investeringsfælleseje i Danmark. Det vil investorerne bl.a. afkræve beviser på igennem netop det attraktive udbytte. I modsætning til TDC, bør det ikke gå ud over muligheden for at udvikle snarere end at afvikle forretningen. TDCs høje udbytte på bekostning af en stedse mindre virksomhed vækker ikke just danske investeringsmæssige nationalfølelser.
  • ISS vil (og bør) være tilbageholdne med store opkøb. Historisk har vækststrategi igennem store opkøb og en markant tilstedeværelse på det amerikanske marked givet goodwilløretæver i form af betydelige nedskrivninger. Spor som formentlig og (forhåbentlig) fortsat skræmmer.

ISS bliver ikke ovedrevent dyr eller billig

Der er mange måder hvorpå man kan forsøge at regne på om ISS prisfastsættelsesmæssigt er en attraktiv investering. Hvis man ender i den lave ende af udbudsintervallet med en markedsværdi på 27 mia. vil den samlede værdi på 27 mia. tillagt gælden på 15 mia. samlet set værdisætte selskabet til lidt mere end 8 x EBITDA/EV (gæld + markedsværdi af aktierne). En anden målestok er EV/omsætning, som vil svare til 0,53, som er under en af konkurrenterne (Sodexho). En 3. måde at se på værdien på kunne være hvor meget man kan sætte investorerne i udsigt, der kan udbetales i årligt udbytte. I den henseende er det bl.a. relevant, at ISS i perioder, jævnfør ovenstående har brugt i omegnen af 70 % af den frie kontantstrøm på at honorere den store gæld og rentebyrde. Fremadrettet bliver renteudgifterne markant lavere af flere årsager. ISS bliver bl.a. en aktie med udbyttetilbøjeligheder.

Den første tranche går med introduktionsrabat

Prisen bør havne i den nedre ende af intervallet. At sælge de første aktier billigt, bør være en god investering i at sende ISS videre. Ikke så meget fordi der for nærværende er en truende konflikt i Ukraine/Rusland, selv om det på kort sigt kan spille ind. Mere på grund af den historiske aktionærmodstand mod at investere i ISS med en (for) høj gæld. Det vil være ”uheldigt”, hvis ISS og ejerne sidder disse tilkendegivelser overhørige. Samtidig bør ISS afstå fra større opkøb med risiko for at polstre balancen med den goodwill, som tidligere har været tæt på eksistentiel truende. Hvis det kan undgås, kan ISS være et interessant investeringsbekendtskab for de investorer, som anbringer deres penge langsigtet.

ISS skal blive ved sin læst. Så gør investorerne det samme. 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk