ISS gør comeback til Børsen – Alle gode gange 4?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
18. feb 2014

 

ISS har netop offentliggjort sin køreplan for hvordan ejerskabet af EQT/GS efter 9 år finder sin afslutning ved at selskabet bliver gennoteret på Børsen. I første omgang vil de nuværende ejere kun sælge en mindre del af aktierne. Det handler først om at konvertere dyr gæld til mere risikovillig og mindre snærende egenkapital og dernæst om at få sat en prisseddel på ISS. Senere kommer større frasalg og en kapitalfondsexit

ISS tilbage efter 9 år

ISS har været væk fra Børsen i 9 år siden et konsortium med EQT og GS i 2005, købte selskabet af Børsen. Mange hurdler har skulle forceres på vejen før ISS kommer tilbage til Børsen. Først og fremmest kom finanskrisen ubelejligt, som reelt lukkede 1/3 af de exit veje som kapitalfonde normalt har haft og brugt, nemt en børsnotering. I stedet måtte kapitalfondene ty til andre exitmuligheder såsom industrielle salg eller afhændelse til andre kapitalfonde. Sidstnævnte blev besværliggjort af både finanskrisen og manglende mulighed for at skaffe risikovillig kapital til en fornuftig pris (rente), og af der skete en stadig tydeligere ophobning af salgsemner i mangler af børsnoteringsmuligheder.

Køreplanen

Planen er at ISS først skal gældsslankes, så selskabet bliver mere spiselig for investorerne. Et stort gældsbjerg kan både være dyr, væksthæmmende og har samtidig en negativ indflydelse på risikoopfattelsen hos investorerne. Første fase handler derfor ikke kun om at få ISS tilbage på Børsen, men om at få processen på skinner.

Udover salg af nye aktier, som skal bruges til at indfri gæld, er der også 2 andre prioriteter. For det første er det en forløber, som via et mindre salg af aktier fra de nuværende ejere skal sætte en prisseddel på hele selskabet. Samtidig fungerer salget som en prøveballon for hvordan investorerne tager imod noteringen.

Bliver ISS en dansk folkeaktie?

En af de forhold som de nuværende ejere i det mindste overvejer er at ”gøre” ISS til en folkeaktie. Det vil lette salgsprocessen, hvis aktien får en bred folkelig appeal. Der er flere forhold som sælgerne kan tage med i deres overvejelser, herunder:

  • Det skal være "tydeligt" at der er en god mulighed for en spredningsgevinst (prisfastsættelse som tager udgangspunkt i en "introduktionsrabat")
  • Formålet med børsintroduktionen skal ikke først og fremmest være at foretage en kapitalfondsexit, men skal også indeholde en god og troværdig plan for udvikling af forretningen. TDC er nok ejet af mange, men rigtig "folkelig" blev TDC ikke i alle henseender. TDC rimer mere på koncentration end udvikling.
  • Selv om ISS er en meget global virksomhed, vil det for den danske selv- og indforståelse være godt at have en meget synlig fysisk tilstedeværelse i Danmark.

Alle gode gange 4?

ISS har været forsøgt børsnoteret 2 gange. I begge tilfælde var interessen for lille. Udefrakommende forhold kom i vejen og prisen blev anset for at være for høj. For et par år siden troede man at have fundet exitvejen igennem et salg til G4S. Denne proces endte med at være stærkt medvirkende til at direktøren for netop G4S senere blev fyret. En af grundene hertil var den manglende opbakning til at købe ISS og betale en pris, som investorerne 2 gange have sagt nej til.

Nu prøver ISS så for 4 gang og denne gang ”skal det være”. Prisen vil på den ene side afspejle den forrentning som de investorer som sammen med EQT og GS tilbage i 2005 købte ISS af børsen, har fået. Jo højere pris, jo højere har den samlede forrentning været.

Selskab på glatISS?

På den anden side trækker det prisen ned, at hvis salgsprocessen ikke skal ende i en ren farce, så skal 4. gang være lykkens gang. Der er derfor god grund til at tro at det snarere er sidstnævnte faktor som gør udslaget. Hvis ikke processen som i en curling match glider glat vil der snarere være tale om et selskab på glatISS.

Stenen er kastet…

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk