Snyd ikke Obama i skat

Lisbet Røge Jensen

Den amerikanske præsident har i lighed med den danske regering haft problemer med at virke rigtig progressiv på den røde måde.

De velkendte eksempler herhjemme er afvisningen af mandebarsel (familien ved bedst) og kvindekvoter (virksomhederne ved bedst) samt en delvis overdragelse af statsenergien til storkapitalen (tal er en realitet, man må forholde sig til). Hos USAs liberale har Obama problemer i en helt anden skala: Droner, Snowden, Obamacare for eksempel.

Men skatten kan man altid stole på: Regeringerne går benhårdt til stålet, retorisk og organisatorisk. Skatteunddragelse, skattesnyd, skatteål – for enhver pris skal det bekæmpes:

"Der er muligheder for at få mere fat på dem, der snyder i skat. Derfor har jeg købt en lille gave til dig - det er et fiskenet. Jeg håber, du både kan fange de store fisk, der forsøger at snyde, og at der kommer en skatteål i det," lød det ved en af regeringens (nu fhv.) mange ministeroverdragelser i skatteministeriet.

Ovre hos Obama må man også tage sig i agt: Antallet af anmeldte skattesager er steget 38,4 pct. siden Bushs embedsperiode. Antallet af sager, der ender med retsforfølgelse er steget med 20,3 pct. Og så var der lige den der sag med skattevæsenets uhæderlighed. Tør man klikke ind på Fox News (det er ikke så farligt, som de siger, og man kan altid slette sin browsers historie), kan man faktisk læse en undskyldning. Det løb åbenbart af sporet.

Og for at slutte af med en opfordring: Hvis regeringerne ønsker færre syndere kunne de passende gribe ind ved nældens rod, som er systemet. Få det forenklet. Gør det rimeligt. Det er lettere for borgere og virksomheder at undgå at ende som skatteål, hvis man forstår hvilke regler man agerer under. Det er mindre attraktivt at snyde, hvis gevinsten ikke står mål med risikoen.

Det kunne selvfølgelig tænkes, at de røde ikke bekymrer sig om retfærdighed og rimelighed. I så fald: Fortsæt!


 

Se flere blogsProfil

Lisbet Røge Jensen

Lisbet Røge Jensen

redaktør og lederskribent, Børsen
På denne blog holdes kapitalismens fane højt. Kig her efter de små ting, der tegner de store liberale linjer i samfundet, og kig efter godt og dårligt nyt om frie markeder, frie mennesker og personligt ansvar.

Lisbet Røge Jensen støber kugler i Børsens holdningsmæssige hovedsæde, debatredaktionen, og er redaktør på avisens hyldest til dem, der tør noget og gør noget - bogen "De handlende" - som Børsen udgav i april 2017. Hun er i tidernes morgen uddannet realkreditrådgiver og siden hen cand.merc. fra CBS.