Har den twitrende fugl tilstrækkeligt med vokseværk?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
05. feb 2014

Når Twitter i dag debuterer med det første kvartalsregnskab siden selskabet under ekstrem stor bevågenhed blev børsnoteret i november sidste, står der markante vækstforventningerne på menuen. Den kraftige fremgang i omsætningen skal gerne bane vejen for en markant stigning i indtjeningen fremadrettet. I modsat fald kan markedsværdien på 35 mia. USD vise sig at være investeringsfugle på taget snarere end i hånden

Markante vækstforventninger

Når Twitter idag den 5/2 aflægger regnskab for 2013, står der markant omsætnings- og indtjeningsmæssig fremgang på menuen. Analytikerne håber på stort set en fordobling af årets omsætning til 210 mio. USD, hvoraf mere end 93 % kommer fra annonceindtægter. Twitter tjener indtil videre ikke penge, men målt på ”Resultat før renter, skat, afskrivning og goodwill”, EBITDA, forventes et moderat positivt resultat på 12 mio. eller 5,8 % af omsætningen.

Facebook dumpede på forventningsstyring

En af de ting som forvirrede analytikerne eller i det mindste skuffede investorerne kortsigtet i forbindelse med børsintroduktion, var at overgangen til at være et ”offentligt” selskab indebærer andre forpligtelser og der er andre hensyn at tage, end ved at være et privat selskab. Konkret var Mark Zuckerberg ikke tilstrækkelig god til at guide investorerne med hensyn til forventede fremadrettede vækstrater, og ikke mindst hvordan man ville indfri disse. I kombinationen med frygten for at overgangen fra PC til tablets og især mobiltelefoner ville hæmme annoncesalget, betød det, at kursudviklingen efter en initiel succesfuld introduktion blev til en efterfølgende negativ udvikling kulminerende med en bundnotering for aktien i omegnen af 50 % lavere end introduktionskursen.

Twitter er i midten af de sociale medier

Twitter er den mellemste af de noterede sociale medie selskaber målt på markedsværdi (Facebook (154 mia.), Twitter (36 mia.) og Linkedin (25 mia.)). Hvad der initielt lignede en introduktionsværdi på i underkanten af 10 mia. USD, baseret på en styk pris på 17 USD, sluttede efter et par forhøjelser på 26 USD per aktie. På den første handelsdag var aktien en overgang steget på tæt ved 100 %, før den faldt lidt tilbage igen.

Kan Twitter retfærdiggøre 200 mia. i markedsværdi?

For en aktie som i den grad, som tilfældet er for Twitter, handles på forventet indtjeningsmæssig efterbevilling, er væksten det helt afgørende. Om indtjeningen på kort sigt følger helt med er i denne henseende trods alt mindre afgørende. I aften ved vi lidt mere om det i mængden af de mange tweets også er tydeligt, at Twitter er på vækstsporet og kan retfærdiggøre en værdi på Børsen på ganske tæt på 200 mia. kroner?

 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk