Vestas fra grim ælling til smuk svane

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
05. feb 2014

Med 10,2 % i overskudsgrad (EBIT margin) i 4. kvartal og solide positive afvigelser fra de senest udmeldte og lidt forsigtige forventninger, har Vestas lagt de foregående års økonomiske mareridt bag sig. Selv om bankerne i forbindelse med nye kreditfaciliteter har krævet en større egenkapitalpolstring i form af nye aktier, kan det ikke udviske indtrykket af et andet, lettere og mere fokuseret Vestas.

Vestas lægger fortiden bag sig

Hvis man kigger på kursudviklingen de seneste 13 måneder, kan det være svært at forestille sig, at Vestas var eksistentiel truet i 2012. Investorerne frygtede en finansiel nedsmeltning, at ledelsen ikke forstod de virksomheds- og investeringsmæssige spilleregler, og at bankerne kunne tænkes at trække kapitalstikket. Det var dengang topchefen stadig hed Ditlev Engel og forudsigelserne gik på at 2013 ville blive det hidtil hårdeste år for selskabet. Det er alt sammen fortid.

Vestas indfrier og overgår egne udmeldinger

Regnskabet for 2013 er opløftende læsning. Ikke kun fordi det som startede i ”mol” slutter i ”dur” med en solid 4. kvartalsperformance. Men især fordi de forhold som selskabet og samtidig også investorerne fokuserede på under turnaround perioden – lavere fast omkostningsbase, lavere investeringer og mindre pengebinding i arbejdskapital – alle viser lovende takter. Samtidig har Vestas været i stand til ikke kun at nå, men også overgå de senest udmeldte forventninger med hensyn til omsætning, frit cash flow og 2 % EBIT margin for helåret. Selv om det gode vejrlig har spillet ind og hjulpet, er det næppe en tilfældighed, når man på samtlige sine nøgle- og fokuspunkter overrasker positivt. ”Jo mere men øver sig, jo heldigere har man en tendens til at blive”, som mundheldet lyder.

Dyr afsked med fortiden

For de læse- og noteinteresserede er der på side 59 unde note 6 en henvisning til at opgøret med den tidligere ledelse i 2013 er blevet udgiftsført med en aftrædelsesordning på 6,2 mio. EUR. Dette beløb må antages at være særdeles centreret om netop en enkelt person, som blev billedet på selskabets ”nær-døds-oplevelse”.

Kapitaludvidelse og nye kreditfaciliteter

Vestas udvider kapitalen med nye aktier. For at accelerere processen og undgå en langvarig prospektperiode, bliver der i en book building proces her den 4/2 solgt op til 9,9 % nye aktier. Tallet lige under 10 % er ikke tilfældig, da netop en udvidelse under 10 % ikke kræver prospekt. Ifølge forlydender, har det været en forudsætning for den nye kreditfacilitet at Vestas samtidig polstrede sig med mere egenkapital. Noget for noget.

Vestas fra grim ælling til smuk svane

Investorerne har grund til at være glade, og ledelsen kan være tilfredse. Kursen er nærmest eksploderet efter at den nåede lavpunktet og en notering på under 25,- per aktie i sensommeren 2012. Investorerne bør se fremad og de vil givetvis koncentrere sig om 4. kvartalstallene og de frie pengestrømme for at bedømme om der er mere kurspositivt i vente. Det er endog meget sandsynligt.

Vestas er historien om den grimme ælling, som trods alt og i det mindste for de som var heldige og dygtige til at købe under den brutale nedtur, har udviklet sig til at være en smuk svane. Det er en turnaround som vil noget, men som kun de færreste troede på og få kunne se for sig for 13 måneder siden.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk