Udbytteregn over danske aktier

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
29. jan 2014

Den danske regnskabssæson er så småt ved at komme i gang og 2014 tegner til at blive et nyt rekordår for de danske selskaber. Hvis man betragter selskabernes sundhedstilstand og udvikling set fra og i et udbytte perspektiv tegner udviklingen forstsat afkastgivtig for investorerne. Stigende overskud = stigende udbytter.

Udbytte i medgang og modgang

Investorerne har vidst det længe. De solide og mindre konjunkturfølsomme selskaber har med en lind udbytte og –aktietilbagekøbsstrøm sendt mia. af kroner tilbage til investorerne. Selv en række af de mere konjunkturfølsomme selskaber har belønnet investorernes tålmodighed med udbytte i de år, hvor det så allersortest ud og hvor mange frygtede og kurserne også afspejlede risikoen for en finansiel nedsmeltning. Nu ser det ud til at de ”sidste” af de mere konjunkturfølsomme selskaber, nemlig bankerne, også er ved at komme med på udbyttevognen.

2013 endnu et godt år

De kommende uger vil de danske selskaber aflægge deres regnskaber for 2013.  Overordnet tegner det til at blive endnu en ”godkendt” regnskabssæson og udsigterne til, at der i 2014 kan lægges endnu et indtjeningsrekord oveni, er gode. Den globale vækst ser endelig ud til at accelerere og give toplinierne den medvind, som er en positiv medspiller og understøttende for den fortsat positive udvikling i indtjeningen.

Hvad med udbytterne?

Hvis man betragter den investeringsmæssige sundhedstilstand set igennem udbyttebetalingerne, er der også generelt gode nyheder i vente for investorerne. Her er et par generelle træk der karakteriserer forventningerne til de største danske selskaber:

  • Blot 3 selskaber i OMC C-20 forventes ikke at udbetale udbytte for 2013. Det drejer sig om Genmab, Vestas og Jyske Bank. Et biotekselskab udbetaler i sagens natur ikke udbytte. Vestas vil givetvis fortsat konsolidere sine finanser og Jyske Bank har ikke for vane at gøre det, men vil i stedet i givet fald foretage et aktietilbagekøb, når det igen bliver aktuelt.
  • Forud for regnskabssæsonen mener analytikerne at den største udbyttevækst i % kan komme i Coloplast.
  • I tilfældet FL Schmidt er analytikerne mere skeptiske og forventningen er at de kortsigtede lidt ”mudrede udsigter med hensyn til ordre- og indtjeningsudviklingen gør en reduktion i udbyttet sandsynlig.
  • Størst spænding knytter sig til hvorvidt Danske Bank vil genoptage udbyttebetalingen efter at det først blev politisk forhindret og sidenhen obstrueret af en ikke-tilfredsstillende indtjeningsudvikling.
  • De direkte forventede udbytter udgør i gennemsnit mellem ”lige under 1 %” og op til i underkanten af 4 %. Hertil skal tillægges aktietilbagekøb.

Investorer får i pose og i sæk

Siden aktiekurserne i Danmark i finanskrisens epicentrum nåede sit lavpunkt i marts 2009, er indeksværdierne mere end 3 doblet (OMX c-20). Da der er en sammenhæng mellem udviklingen i indtjeningen og udbyttebetalingen er det naturligt, at den fortsat gode indtjeningsudvikling går hånd i hånd med stigende udbyttebetalinger. De investorer som har holdt fast i deres aktier er blevet behørigt afkastbelønnet direkte målt på kursudviklingen. Investorerne har ydermere udsigt til at få krydret det afkast de har fået i de danske aktier både med de direkte udbytter, men også med massive aktietilbagekøb i en række selskaber.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk