Aktiekorrektion eller naturlig opturstræthed?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
28. jan 2014

Torsdag i sidste uge udsendte jeg et stormvarsel for aktiemarkederne. Min pointe var ikke at jeg med sikkerhed kunne pege på hvad der ville blive den udløsende faktor en aktierystetur, men at opturen, den længde, de manglende korrektioner undervejs og den nærmest klondyke agtige stemning rimer på en aktieopbremsning. Du kan se eller gense indlægget ved at klikke her

Det startede som en frygt for en kinesisk vækstskuffelse og fik næring af blandt andet en massiv svækkelse af den argentinske valuta og frygt for en fornyet ditto statsbankerot. I slutningen af sidste uge begyndte nervøsiteten at brede sig på især aktie- og obligationsmarkederne med store kursfald fredag. Er det begyndelsen på en længere nedtur eller blot en naturlig konsekvens af massive stigninger uden korrektioner undervejs og i det mindste den opbremsning, som blot savnede et alibi for at minde investorerne om at ingen optur varer evigt og at der er en risiko forbundet med aktieinvestering? Sidstnævnte er det mest sandsynlige.

Usædvanlig udvikling i 2013

2013 vil blive husket som et fænomenalt aktieår. Toneangivende amerikanske aktieindeks steg mere end 30 %. Det tyske DAX indeks har i 2014 flirtet med en 5-cifret indeksstørrelse. Generelle aktieindeksfremgang på mere end 20 % var på dagsorden og i Danmark steg mere end 50 danske aktier mere end 50 %, alt imens 6 af de største danske selskaber ligeledes lagde mere end 50 % værdi til aktiekursen. Alt sammen i det 2013, som stik imod sædvanen fik en optur uden nævneværdige korrektioner.

Investorer tungt risikolastet

De seneste 4/5 år har været afkastgivtige ved aktieinvestorerne. Udsigten til at FED på et tidspunkt ville annoncere en afvikling af sine månedlige støtteopkøb og begyndende rentestigninger, har fået investorerne til at skifte ”aldrig mere aktier” ud med ”aldrig andet end aktier”. Alibiet har været at en bedring i økonomien på samme tidspunkt vil give en bedre vækst- og omsætningsudvikling hos virksomhederne, og samtidig ville de stigende renter gøre det mindre attraktivt at være investeret i obligationer og mere i aktier. Der har været mange gode grund til at aktierne steg og i stigende grad blev foretrukket af investorer. Alt sammen noget som startede da aktiemarkederne i 2008/2009 blev ramt af den ”perfekte storm” med enorme kurstab, frygt for finansielt nedsmeltning og investorresignation og kapitulation.

Opture kan gøre investeringsblind

Der har været igennem længere tid været lagt i investeringskakkelovnen til en aktiekorrektion. Ingen optur sker uden midlertidige nedture. Hverken den amerikanske nedlukning i oktober, væksturo- og nedgang i EM, frygten for stigende renter eller en trods alt kun moderat indtjeningsfremgang, som var markant mindre end aktiekursernes himmelflugt, har kunne stoppe opturen. Behørigt understøttet af den normale sæsoneffekt, hvor aktierne ikke kun stiger i januar på grund af ”nye investeringspenge” på et overophedet aktiebål, men hvor perioden november-januar samtidig også har for vane at være de 3 bedste sammenhængende aktiemåneder på et år.

EM fik skylden

Nu blev det Kina, Argentina og andre EM ulyksaligheder som i første omgang fik skylden for nedturen. I virkeligheden blev det blot disse hændelser som udløste aktienervøsiteten. Den egentlige grund er dels at intet varer evigt; ej heller en lang aktieoptur og samtidig har investorerne i en række tilfælde sågar ”overtrådt” de finansielle spilleregler og ignoreret nogle advarselslamper.

Fundamentalt er der ikke ændret meget

Korrektionen har fået en årsag. Det er ikke på forhånd til at sige, hvad der udløser en korrektion. Det springende punkt er at efter massive stigninger er buen spændt hårdt. En ufordelagtig og uventet hændelse kan dermed ramme markederne hårdere, end det ellers ville være tilfældet. Det var givetvis det vi så i sidste uge.

Usikkerheden kan vare en rum tid. Der er dog ikke ændret noget væsentligt ved de finansielle udsigter. Renterne er forblevet lave og tilmed faldet både efter den amerikanske centralbank, FEDs annoncering om faldende månedlige støtteopkøb, og de seneste dages usikkerhed. USD har ikke bevæget sig nævneværdigt, som det ville være tilfældigt, hvis investorerne frygtede noget mere alvorligt. Guldet er steget. Det er dog ikke underligt, da investorpositioneringen og tiltroen til guld var faldet markant i takt med, at guldprisen faldt med mere end 30 % sidste år.

2014 helt anderledes end 2013

Det mest sandsynlige er fortsat at 2014 bliver et meget dårligere aktieår end 2013. At der kommer flere bump på vejen og at investeringsfårene vil blive skilt fra bukkene i et aktieår, hvor tidevandet ikke per automatik hæver alle aktiebåde. Det bliver mere urolige tider og øget usikkerhed og fortsat aktiepres kan stå på agendaen. Den egentlige årsag til aktiekorrektionen, er dog at aktierne er steget for meget, for hurtigt, og at det er sket uden en korrektion ind imellem. Efter en periode med mere urolige tider, finder investorerne deres ben at stå på igen. I mellemtiden venter de på signaler, der kan bekræfte at de økonomiske udsigter er som de også var for 1-2 uger siden. Når det bliver bekræftet på et tidspunkt, vender tilliden tilbage. Det kan dog godt tage lidt af den tid som er kostbar samtidig med at tålmodighed som ikke altid er en investordyd.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk