Transportkommissionen skal op i fart nu

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
19. jan 2014

Lige nu står vi både nationalt og regionalt over for en stor trafikal udfordring. For at få vækst og udvikling på rette spor, skal vi hurtigst muligt skabe tidssvarende trafikforbindelser mellem Danmark og Tyskland og sørge for, at Norden og resten af Europa får et transportnetværk i høj kvalitet.

Desværre rokker vi os bare ikke ud af stedet. For den dansk-tyske transportkommission, som skal levere anbefalinger for grænseoverskridende forbindelser, fortaber sig på det ene møde efter det andet i enkeltsager og teknikaliteter med det resultat, at kommissionen mister blikket for de overordnede forbindelser.

Ifølge daværende transportminister Hans Chr. Schmidt skulle kommissionen allerede have leveret anbefalinger for grænseoverskridende forbindelser i foråret 2012. Det er snart to år siden.

Man behøver ikke at have krydset grænsen mellem Danmark og Tyskland som togpassager ret mange gange for at vide, hvad jeg taler om. I dag tager det – på en god dag – fire timer og 30 minutter at køre fra Aarhus til Hamborg med den hurtigste togforbindelse. Først fra Hamburg kommer der anderledes fart på, og fortsætter man i samme tog til Berlin, øges hastigheden til mere end det dobbelte.

Vi skal simpelthen også have mere fart på, og i Atkins rapporten, som Region Syddanmark tidligere har fået udarbejdet, er der et visionært bud på en højhastighedsforbindelse, hvor vi er nede og snakke om en rejsetid i tog på halvanden time mellem Aarhus og Hamburg. Det er tre timer mindre, end vi byder passagererne i dag.

Det haster også med at forbedre de eksisterende forbindelser. Ikke mindst set i lyset af, at EU har udpeget strækningen København-Kolding-Hamborg som en del af Europas ni højtprioriterede transportkorridorer. Og det undrer mig, at hverken regeringen eller transportkommissionen er kommet med bud på, hvordan vi kan leve op til EU’s krav for højklassificerede forbindelser langs Jyllands-korridoren.

Gevinsterne ved at binde det østjyske bybånd sammen med vækstcentrene omkring de større nordtyske byer og metropolen Hamborg via hurtige togforbindelser er guld værd i forhold til at skabe fornyet vækst og nye arbejdspladser – ikke bare for Syddanmark, men for hele landet. Derfor bør Flensborg tænkes ind i den danske timemodel.

Transportkommissionen må se at komme op i fart nu, ellers kommer det til at koste vækst og arbejdspladser.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk