Godt nytår

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
31. dec 2013

Man skal være et aktieskarn, hvis man ikke glæder sig over 2013. I underkanten af 50 nye danske indeksrekorder. Et dansk aktieafkast, på ca. 30 %; mere end 40 danske aktier steg over 50 %, osv. Krisen er i det mindste aktiemæssigt lagt bag os, investeringschampagnen lagt på køl og forventningerne skruet helt op og i top til 2014. Spørgsmålet er så om denne optimisme kan blive indfriet?

Muligheder

Der er en række forhold som taler for at aktierne kan få endnu et godt/moderat år:

  • Historien viser at hvis man betragter enkelte år for sig (og ikke kigger på en sammenhængende periode på flere år), bliver et år med mere end 20 % amerikanske aktiegevinster fulgt op af endnu et godt år med i gennemsnit 11 % i afkast.
  • Den globale økonomiske vækst accelererer og forudsætningerne for virksomhedernes indtjening forbedres.
  • Investorerne har endnu ikke foretaget ”the great rotation” fra obligationer til aktier. Rentestigninger er normalt ikke investorernes livret og vil heller ikke være det denne gang. Udgangspunktet er dog så lavt og taknemmeligt, at de første 0,50 % i de 10 årige renter vil blive set som begyndelsen på en normalisering, snarere end som et større problem og udfordring.

Faresignaler

Der er dog også en række forhold som taler for at 2014 bliver et noget anderledes år:

  • Selv om den globale økonomi er i fremmarch, er væksten i virksomhedernes indtjening nogenlunde som det langsigtede gennemsnit, men aktiekurserne marcherer som om indtjeningsvæksten er tæt på det dobbelte.
  • Investorerne har friske aktiegevinster i bagagen og risikoen for at investeringsmodet har taget overhånd er større end gennemsnittet aner. Der er en følelse af usårlighed, som rimer på den udvikling vi lige har været igennem. ”Aldrig mere aktier” er blevet vekslet til ”aldrig andet end aktier”.
  • I en række selskaber er kursudviklingen ”bemærkelsesværdig”. Man kan hævde det skyldes stigende vækstforventninger. Mere realistisk er det dog, at en række aktionærer har kontanter der ”brænder i lommen” og som længes efter at være med på den forjættende afkastvogn (og ”naboens afkast”). Det er helt normalt og et tegn på at vi kører på den afkastmæssige tillægstid, som ”dommeren” har lagt til.
  • Small-cap selskaberne rører på sig. I en del tilfælde fordi de økonomiske forudsætninger er ved at blive bedre. I andre henseender fordi den investeringsmæssige risikolyst har flyttet sig tilpas meget il at ”hvilke aktier er ikke steget eller ikke steget nok”, får mindre aktier til at flytte sig meget og opleves som om de har et massivt kursmæssigt efterslæb.
  • Vi har i 2013 ikke haft nogen mærkbar korrektion. Tilbagefald er forblevet midlertidige og aktiekrusninger på overfladen. Risikoen for et større kurssmæk over næsen og en egentlig korrektion er ganske stor og mere end 1/3 efter min mening.

Aktiekursudvikling som et godt skihop

Den traditionelle skihopkonkurrence fra Garmisch Partenkirchen rykker nærmere. Aktiernes udvikling de seneste år har været som et godt hop. Først kører de meget nedad og skaber kraften til det gode hop. Investorerne taber penge, sælger deres aktier og forventningerne bliver markant nedjusteret. Udgangspunktet bliver taknemmeligt. Efterfølgende kommer kraftudfoldelsen, den høje fart det gode afkast og den berusende fornemmelse at det frie svæv. Spørgsmålet er om afkastforventningerne i 2014 bliver indfriet?

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk