Moderate aktieafkast, korrektionsrisiko og stigende USD i 2014

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
24. dec 2013

Vi er på vej ud af et aktiejubel år. I hvert fald for så vidt angår udviklingen i USA, Japan og Europa. Selv om investorerne har måttet sluge store fald i JPY og at netop svækkelsen af den japanske valuta har været aktiealibiet bag ved stigende aktiekurser for de japanske eksportvirksomheder, slutter aktieåret alligevel med det bedste japanske ”aktieresultat” i mange år.

2014 kommer til at se ”ganske anderledes ud”. Dels fordi en del af de investeringsmæssige rygvinde der har været gældende de seneste år får aftagende virkning, men også fordi investorpositionering med solide afkast i frisk erindring risikerer at blive afkastskuffet. Investorerne gør klogt i at moderere deres afkastforventninger.

2013 et år hvor alt spiller efter afkastbogen

Vi er på vej ud af 2013, og aktieinvestorerne har om ikke fået alt hvad de peger på, så er der dog faldet ganske meget positivt ned i aktieporteføljerne. I hvert fald for så vidt angår de investorer som har sat investeringssigtekornet på de udviklede markeder som USA, Europa og Japan. Derimod må de investorer som har sat deres penge på at de nye økonomier i Asien, Latin Amerika og Østeuropa får et vækstcomeback have behørig ret til at være skuffede.

De gode afkast har i 2013 flere fædre

 • Fokus på den relative prisfastsættelse og attraktion for aktierne i forhold til bl.a. statsobligationer.
 • Stigende tiltro til at 2008/2009 kan lægges bag os og større tillid til indtjeningsforventningerne vil blive indfriet og måske endda overgået.
 • Centralbankernes pengebazooka har virket. Investorerne er ikke længere i tvivl om at centralbankerne vil vinde kampen og at de vil bruge alle de midler de har og al den tid der skal til for at sikre en økonomisk genopretning ad pengepolitikkens vej.
 • Virksomhederne fortsætter med at fokusere på de indre linier. På trods af en makroøkonomisk moderat vækst, fortsætter virksomhederne med at presse stadig mere ud af omsætningskronerne på 5. år.
 • Udsigten til at renterne på et tidspunkt trods alt skal stige gør ”køb-og-behold afkast” i statsobligationer. Netop statsobligationerne er gået fra ”Risikofri afkast til afkastfri risiko”.

Bud på 2014

Her er nogle bud på 2014 som investorerne ser det:

 • Aktieafkast på 5-8 % kan komme til at føles som en kold douche efter de gode afkast de seneste år og med 2013 i frisk erindring og forventning om noget der ligner en gentagelse.
 • DM (udviklede markeder) fortsætter med at outperforme EM (Emerging Markets) i 1. halvdel af 2014. I 2. halvdel af næste år kan Emerging Markets begynde at udvikle sig bedre i forventning om en acceleration i væksten for 2015 i netop EM regionen. En del investorpenge vender tilbage til den EM region, som i 00erne var synonym med store afkast.
 • Afviklingen af de kvantitative lempelser i USA begynder. Investorerne bliver initielt bekymrede for hvor meget og i hvilken hastighed stimulanserne skal afvikles og ”rulles tilbage”. I løbet af året kommer der større vished for at afviklingen vil ske i ”kontrolleret tempo”. Først i 2015 bliver det tid til at FED hæver de officielle rentesatser.
 • Risikoen for at skuffende vækstforventninger, afviklingen af QE, øget investorpositionering og/eller opskruede afkastforventninger kan gøre markederne nervøse, stiger. Risikoen for en 10 % korrektion i aktiemarkederne er ”større end 1/3”.
 • Danske aktier stiger med 5-8 %.
 • De seneste års afkastmæssige trækhest i Danmark, Pandora tager sig en afkastslapper efter at aktien er noget nær 7-doblet siden den skræmmende nedjustering i 2011.
 • Danske bankaktiers kursmæssige soloridt forbliver et 2013 fænomen. I mangel af stigende udlån generelt og med fortsat ”rock-bottom” centralbankrenter, forbliver kurstriggeren og den drivende faktor bag ved kursstigninger en fortsat nedgang i hensættelserne. De skal også nok komme og indfinde sig. De er dog ikke nogen ”nyhed” eller hemmelighed på samme måde som det har vært tilfældet i 2013. Derfor skal investorerne ikke forvente en gentagelse af 2013, hvor bankaktierne er spurtet forbi endnu en god dansk indeksudvikling.
 • USD stiger mere end 5 % overfor EUR. De seneste år har stigende USD været forudsigelsesmantraet hos mange. Stigende vækst- og renteforskelle har været brugt som begrundelse. Samtidig har der dog været en del forhold som har forhindret de bedre vækstudsigter i at slå igennem i valutakursen:

1)Der er (for) mange USD fordringer i verden.

2)Den spekulative investorpositionering er ”forberedt” på en USD outperformance

3)Asien vil som indehaver af en ganske stor portion af USD fordringer (amerikanske statsobligationer) være glade for at risikodiversificere

4)FED opleves som den mest ”stimulansivrige” centralbank

Derfor stiger USD i 2014

Når der er en god mulighed for at forudsætningerne vil slå igennem til realiteter i 2014 og ændre sig til en USD stigning i 2014, skyldes det:

1)Andre centralbanker og især EUR fastholder det høje niveau eller skruer endda en lille smule op for stimulanserne, mens USA starter aftrapningen af QE med det som vi ved i dag.

2)Lavere afkast og risikoen for en større korrektion vil bryde tendensen til mere risiko, som har været gældende i 2013. Stigende risikoappetit er normalt lig med pres på USD og vice versa.

3)Rente- og vækstforskellen vil ikke alene, men i kombination med andre forhold være med til at gøre en forskel.

Moderate afkast kan føles som en kold afkastdouche

2014 tegner på mange måder til at blive anderledes end 2013. Da det mere er ændringen end det absolutte niveau, der på de finansielle markeder gør udslaget, er der en risiko for at de opskruede investorforventninger ikke kan indfris. Selv om et prognosticeret aktieafkast på 5-8 %, svarer til et langsigtet niveau, kan det alligevel komme til at føles som en kold douche for afkastforvente aktieinvestorer som netop de seneste måneder har bygget stigende aktiepositioner op.

Glædelig jul

 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk