Opsving giver hårdere kamp om arbejdskraften

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
19. dec 2013

Dygtige medarbejdere er en forudsætning for succes og vækst i alle virksomheder. Men når den rigtige arbejdskraft ikke er til stede i tilstrækkeligt omfang, så må den hentes udefra. Men udfordringen kræver en fælles indsats, nytænkning og mod fra os alle til at tage imod med åbne arme, hvis vi vil beholde tilflytterne og skabe vækst.

I Region Syddanmark får vi meldinger om, at flere små og mellemstore virksomheder venter, at det går mod bedre tider, men samtidig kan flere desværre melde om problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft.

Oplysningerne er at finde blandt svarene fra 669 af de cirka 900 virksomheder, der deltager i Region Syddanmarks Vækstbarometer.

Flere har slået stillinger op i perioden marts til september i år, og 35 procent af virksomhederne svarer i undersøgelsen, at det ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har været svært at finde velkvalificerede medarbejdere. I samme periode i 2012 havde 30 procent problemer med rekrutteringen.

Udfordringerne med at finde kvalificeret arbejdskraft er høj inden for bygge- og anlæg og vidensservice, og det giver desværre også flere problemer med flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Derfor skal vi tænke langsigtet, og vi har i regionen taget skridt hertil, blandt andet med projektet Talent Attraction – Southern Denmark, som er skabt af foreningen work-live-stay Southern Denmark. Her udvikles nye markedsføringsværktøjer, som skal tiltrække talenter, men et af de store problemerne er, at vi i Danmark slet ikke er åbne nok over for tilflyttere. Det skal der gøres noget ved, og det skal ske hurtigt.

For vi kan være nok så dygtige til at tiltrække medarbejdere, men hvis vi ikke har modet til at tage imod dem på en imødekommende måde og inkludere dem socialt – ja så viser al erfaring, at de rejser igen. Og det har vi simpelthen ikke råd til.

I Syddanmark har vi bl.a. lanceret en ”bosætningsportal”, hvor alle, der arbejder med at modtage og fastholde tilflyttere, får en hjælpende hånd. Her er al relevant information, man som tilflytter skal have styr på, samlet ét sted. Fra skattekort og NemID til boligsøgning og job til en medfølgende partner.

Samtidig skal modtagelsen af de højtuddannede tilflyttere i kommunerne ydes en særlig service, da denne gruppe er en samfundsmæssig gevinst for os alle.

Og til alle borgere: Tag nu godt imod de nye tilflyttere, vis imødekommenhed og vær åbne. Det kommer os alle til gavn, og de vil være til inspiration for os.

I ønskes alle en god jul.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk