FED: ”Tapering” er ikke lig med rentestigning

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
18. dec 2013

På årets sidste FED møde er alle investores øjne rettet mod om FED annoncerer den begyndende retræte fra den ekstra stimulative pengepolitik. Det er ikke kun beslutningen om nu/senere der interesserer investorerne, men i høj grad hvad den tilhørende forventningsstyring bringer af information. Hvis FED, lidt mod forventet, annoncerer en politikændring nu og ikke i januar/marts, vil investorerne bliver mindet om at en begyndende afvikling vil ske i adstadigt tempo og ikke er lig med stigende officielle renter.Det konkrete bud på en FED annoncering er at dagens møde bruges til at sige ”Tapering starter efter formandsskiftet i januar”. Så er al luft taget ud af forventningsballonen.

Det taler for ”tapering” i december

Der findes givetvis ikke noget ”bedste” tidspunkt at ende en støtteperiode. Således givetvis heller ikke når det kommer til den rette timing mht. tilbagetrækningen af den ekstraordinære pengepolitiske støtte. Noget taler for at det kan ske nu, mens mest trods alt tilsiger at det bliver til januar/marts.

Nøgletallene er blevet bedre og jobskabelsen har i gennemsnit over de seneste kvartaler ikke ligget langt fra 200.000, som tidligere er blevet nævnt som en udløsende faktor. Det tilsiger en tilbagetrækning nu. Samtidig bliver januar mødet det sidste med Bernanke for bordenden og det er rimeligt at antage, at han ikke ønsker at give depechen videre til den nye formand, Janet Yellen, for som noget af det første at trække stimulansstikket, med alt hvad det indebærer af usikkerhedsmomenter for økonomi og de finansielle markeder og som samtidig stiller store krav til medfølgende forventningsstyring og kommunikation.

Januar/marts argumenter

Vi har lige været igennem i det mindste en 25 års storm på de finansielle markeder og i økonomierne. FED har gentagne gange overrrasket med sin ”due”agtige indstilling. Først var det risiko for langtidsledigheden og senere blev det frygten for at ”næsten-nedlukningen” i oktober kunne gøre skade på økonomien, som har spillet analytikerne et puds. Samstemmende har FEDs overvejelser haft grobund i frygten for at slippe støtten for tidligt, og netop det er sikkert fortsat et tungtvejende argument og taler for at vente til januar/marts.

FED er dygtige kommunikatører og altid velforberedte

FED er drevne kommunikatører og Bernanke en mester i den kunst. Bernanke har lyttet godt og vel til og på ”markedsvandrørene”. Det kan ikke udelukkes at FED handler nu, men mest sandsynligt er fortsat i starten af det nye år. Det giver bevægelser, men burde ikke give chok. Den største overraskelse (og bevægelse) kan komme, hvis FED ikke klarer den medfølgende kommunikationsopgave og forventningsstyring. Det vil kunne bevæge markederne for alvor.

Tapering = økonomien mere selvbærende

At FED har været gode til at forberede markedet, kan bl.a.aflæses af de seneste ugers udvikling i de 10 årige renter. Nok er de steget, men stigningen har været behersket og er sket i et adstadigt tempo. Markedet er eller burde være særdeles godt forberedte på de tænkelige udfald og selv om bevægelser i kølvandet på renteannonceringer er normale, vil en større påvirkning være overraskende. Sidst men ikke mindst er investorerne klar over sammenhængen mellem den økonomiske udvikling og netop ”Tapering”. Når forudsætningen for understøttelse ikke længere er til stede, skyldes det netop bedre økonomiske tider og ikke andet.

 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk