”Bodil” blæser forsikringsbundlinierne omkuld

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
05. dec 2013

 

Når Danmark torsdag efter prognoserne rammes af en ny storm fra vest, betyder det nye udgifter for forsikringsselskaberne. Her lidt over en måned efter den sidste storm ramte Danmark med ødelæggende kraft og udgifter for i omegnen af 2,5 mia., er den gal igen. Ligesom første gang er forsikringsselskabernes skader på enkelthændelser begrænsede. Den fornyede storm betyder dog efter al sandsynlighed inklusive stigende genforsikringspræmier, at 4. kvartals overskuddene blæser væk.

 

Oktober storm kostede 2,5 mia.                                   

 

At dømme ud fra de meldinger der er kommet fra forsikringsselskaberne løber de samlede omkostninger til oktoberstormen op i ca. 2,5 mia. Selskaberne betaler dog kun en mindre del af de samlede omkostninger. Dels via selskabernes enkelt- eller selvrisiko på skaderne. Dels som følge af stigende udgifter til efterfølgende genforsikring. De direkte omkostninger for selskaberne udgør anslået i overkanten af 1/4 af ovenstående beløb, mens resten dækkes af genforsikring.

 

Ny storm = ny hændelse = ny selvrisiko

 

Ingen ved på nuværende tidspunkt hvordan stormen vil arte sig. At dømme efter prognoserne vil vindstødene blive mindre. Til gengæld vil hele landet sandsynligvis blive ramt og det i en længere periode. Alt i alt peger det i retning af at de børsnoterede selskabers egenbetaling og –selvrisiko igen kommer i spil og der kommer en regning, som svarer til den man så i oktober for selskaberne selv.

 

2 dyre storme blæser kvartalsbundlinien i stykker

 

I modsætning til én meget stor hændelse er flere kraftige hændelser over en periode således en meget dyrere udfordring for selskaberne. Under antagelse af at denne bliver ligeså kostbar som den sidste (med forbehold for at der kan være ”rabat” på genforsikringsstigningerne i gentagelsestilfælde), og at der ikke i 4. kvartal kommer yderligere problemer (med et udover de 2 tilfælde mildt vejrlig), vil det i gennemsnit betyde, at forsikringsselskaberne kan komme ud med et 0-resultat på bundlinien før finansposter isoleret for kvartalet.

 

Uvejr er del af forsikringsselskabernes forretning

 

Indimellem kommer der store og større udgifter til enkelt hændelser. Det skete i 1999 og 2005 og gentog sig i 2011 med de store oversvømmelser i primært København/Nordsjælland. Herudover har vejrliget artet sig godt for selskaberne og været bundlinie venlige for investorerne de seneste år.

 

”Først den ene vej og så den anden vej” kunne være den triste beskrivelse for forsikringsselskaberne ved afslutningen af året. En ulykke kommer sjældent alene. Den første blev båret i stiv arm. Den næste kommer til at gøre mere ondt på selskaberne, kunderne og ikke mindst investorerne. Selv om navnet ”Bodil” lyder besnærende, bliver der ingen forsikringsstatuetter efter stormen af samme navn, når vi fredag ved lidt mere om skadernes omfang.

 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk