Bør ledelsen i Pandora frygte Bagmandspolitiets tiltale?

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
02. dec 2013

Markedet var i chok da Pandora aktien styrtdykkede d. 2. august med 65 procent. Årsagen var, at markedet reagerede på selskabets nyhed om, at den forventede vækst i omsætningen blev nedjusteret til 0 procent i 2011. Det centrale spørgsmål er, hvorvidt selskabets ledelse burde have informeret markedet på et tidligere tidspunkt. Bagmandspolitiet mener dette burde være tilfældet og har nedlagt påstand om bødestraf i sagen.

Hvad siger loven?

Ifølge værdipapirhandelsloven § 27 skal virksomheden hurtigst muligt offentliggøre intern viden dvs. specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort jfr. § 34, stk. 1. Det centrale er her, mærkbarhedskriteriet, som må siges at være opfyldt her.

Det er i øvrigt uden betydning, hvordan markedet rent faktisk efterfølgende reagerer på nyheden om den interne viden dvs. ”det må antages”, hvilket kan stille store krav til en byretsdommers viden om, hvad der påvirker kursdannelsen på aktiemarkedet. Men helt centralt, så er det ledelsen i Pandora, som skal vurdere dvs. foretage et skøn af, hvorvidt nedjusteringen i væksten rent faktisk er begrundet.

Ledelsens skøn og den" rygende pistol"

Dette aspekt er vigtigt, da domstolene med rette er noget tilbageholdende med at tilsidesætte ledelsens forretningsmæssige skøn, især i straffesager. Bagmandspolitiet skal således have en rygende pistol i form at meget håndfaste utvetydige beviser om, at ledelsen har været helt klar over at nedjusteringen var indtrådt tidligere, end man meldte ud d. 2. august. Det bliver spændende at se, om Pandora kan fremvise nogle interne papirer, som viser, at man ikke fuldt ud var klar over dette allerede i foråret 2011.

Hvad ved vi i offentligheden?

Bagmandspolitiet mener, at ledelsen i Pandora allerede d. 6, juli havde en viden om, en revurdering af årets budgettal for 2011. Men vi ved ikke, om dette er det eneste dokument eller at man internt i Pandora havde andre oplysninger, der ikke så klart tydede på, at nedjusteringen var berettiget. Faktum er, at vi simpelthen ikke har nok viden til at besvare dette afgørende spørgsmål.

Et bud på sagens udfald

Set i lyset af, at oplysningskravene giver ledelsen en stor grad af skønsmæssig frihed, er det min vurdering, på baggrund af de forholdsvis sparsomme informationer vi kender, at Pandoras ledelse klarer frisag. Det er helt centralt at retten vurderer, hvilke overvejelser ledelsen havde på daværende tidspunkt, ikke hvad vi ved efterfølgende ved.

Desuden er der en fare for, at hvis Pandora bliver dømt, så vil selskaberne oversvømme aktiemarkedet med fondsbørsmeddelser af frygt for ikke at blive forfulgt af Bagmandspolitiet. Denne form for ”information overloading” er ikke gavnlig. Det bliver i hvert fald spændende at følge sagen udefra, da sagen er principiel, selvom jeg er ret sikker på, at Pandoras ledelse, langt hellere vil koncentrer sig om at drive en sund forretning.

Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk